ĐỀ THI & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

     
... điểm đồ vật thò (C) hàm số có tọa độ số nguyên kiếm tìm điểm vật dụng thò (C) mang lại tổng khoảng cách tự điểm đến hai tiệm cận bé dại Khảo sát biến chuyển thi n vẽ đồ thò (C) hàm số: y Câu II: (2 điểm) Giải phương trình: ... điểm S rứa đònh không giống A Đặt SA h d khoảng cách từ bỏ điểm A đến (d) Tìm giá chỉ trò nhỏ thể tích tứ diện SABC xAy quay quanh A Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho tam giác ABC Điểm M ... Trong không khí Oxyz đến A x x cos x 1; 2; B 11; 16;10 Tìm khía cạnh phẳng Oxy điểm M đến tổng khoảng cách tự M mang lại A B bé x7 Tính tích phân: I dx x 2x Câu V: (2 điểm) trên tia Ox, Oy, Oz song vuông...

Bạn đang xem: đề thi & đáp án tuyển sinh đại học


*

Tổng hợp đề thi đại họctừ năm 2007 đến năm 2015 môn vật dụng lý (có lời giải cụ thể và phân theo chương)


... Một vật dụng xê dịch điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A rượu cồn vật dụng rất đại tốc độ trang bị gồm độ mập cực đại B vật dụng từ bỏ vị trí cân nặng biên, vận tốc gia tốc đồ vật vệt C vị trí cân bằng, thiết bị D trang bị ... LC1 mang đến 4 LC2 B từ 2 LC1 mang lại 2 LC2 C trường đoản cú LC1 đến LC2 D trường đoản cú LC1 mang đến LC2 Câu37 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch giao động lí tưởng bao gồm cuộn cảm gồm độ từ cảm μH tụ điện có điện dung biến hóa từ bỏ ... PF mang lại 640 pF đem π2 = 10 Chu kì xấp xỉ riêng mạch có giá trị A từ bỏ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s B tự 4.10-8 s mang đến 2,4.10-7 s -8 -7 C trường đoản cú 4.10 s mang đến 3,2.10 s D tự 2.10-8 s đến 3.10-7 s Câu38 (Đề thi...
*

... Coi thi không lý giải thêm chúng ta tên thí sinh: Số báo danh: nhatvietedu.vn bộ giáo dục giảng dạy kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ năm 2003 giải đáp thang điểm đề thi thức Môn thi : toán Khối ... Giáo dục huấn luyện -Đề thức đề thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn thi : Toán , Khối A thời gian làm : 180 phút, ko kể thời gian phát đề ... Chú: Câu có rất nhiều cách giải không giống (Dấu = xảy 0, 25 đ x = y = z = ) nhatvietedu.vn bộ giáo dục giảng dạy kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 - Môn thi : toán khối B Đề thức Thời gian...
*

... Không giống số , tổng chữ số đầu nhỏ tuổi tổng chữ số cuối đơn vị ƠN THI ĐẠI HỌC 2010 Giáo viên: trằn Văn Hùng - thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Mơn thi : TỐN ... ƠN THI ĐẠI HỌC 2010 Giáo viên: è Văn Hùng - thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Mơn thi : TỐN thời hạn làm : 180 phút, khơng kể thời gian phát đề ... ƠN THI ĐẠI HỌC 2010 Giáo viên: trần Văn Hùng - thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Mơn thi : TỐN thời hạn làm : 180 phút, khơng kể thời gian phát đề...
*

*

... Hoctoancapba.com BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO −−−−− − − − −− ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TOÁN; Khối D thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề −−−−−−−−−− −−−−−−−−− ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π lúc π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... Hoctoancapba.com BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO −−−−− − − − −− ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối D thời hạn làm bài: 180 phút, không kể thời hạn phát đề −−−−−−−−−− −−−−−−−−−...
... Có: B1 C // A1D ⇒ B1 C // (A1BD) ⇒ d (B1 , (A1BD)) = d(C, (A1BD)) Hạ CH ⊥ BD (H ∈ BD) ⇒ CH ⊥ (A1BD) ⇒ d(C, (A1BD)) = CH B B B CD.CB Suy ra: d (B1 , (A1BD)) = CH = B V (1,0 điểm) 0,25 3a Thể tích: VABCD ... Tính thể tích khối chóp… (1,0 điểm) B" A" C" call D trung điểm AC G giữa trung tâm tam giác ABC ta gồm B " G ⊥ ( ABC ) ⇒ B " BG = 60 3a a a BG = ⇒ BD = A B AB AB AB G D Tam giác ABC có: BC = , AC = ... ) + ab = a b + ab + 2(a + b) ⇔ ⎜ Trang 2/4 0,25 hoctoancapba.com Câu Điểm Đáp án ⎛1 1⎞ ⎛1 1⎞ ⎞ ⎛a b (a + b) + ⎜ + ⎟ ≥ 2(a + b) ⎜ + ⎟ = 2 ⎜ + + ⎟ , suy ra: ⎝a b b a ⎠ ⎝a b a b ⎛a b ⎛a b ⎞ 2⎜...
... Vuông ABCD, I C a 3AC 3a (1,0đ) D a > Ta tất cả AM = AN = = , 4 5a2 N bắt buộc M N = AM + AN − 2AM.AN cos M AN = 5a vày = 10, ngh a a = call I(x; y) trung điểm CD Ta có IM = AD = BD √ A M B IN = = 2, buộc phải ta ... ⇒ M a; a+ 2 , a = a 1 0,25 a+ 2 a+ a √ −1 khoảng cách từ bỏ M mang đến đường thẳng y = −x d = √ a22a + = d = ⇔ |a2 + 2| = 2 |a − 1| ⇔ a2 + 2a = • a22a + = 0: phương trình vô nghiệm a= 0 • a2 + 2a = ... Cùng với AB Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d (A, (SND)) Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH Tam giác SAD vng A, có: AH ⊥ SD AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH...

Xem thêm: Hứa Hẹn Nhiều Hấp Dẫn Tại Đêm Chung Kết Siêu Mẫu Việt Nam 2015


... S = x + | x x + | dx = x + x + x dx + x + + x x + dx 0 ( ) + x + x + x dx ( ) ( ) ( ) S = x + x dx + x x + dx + x + x dx 1 3 5 1 S = x3 + x + x3 x + 6x + x3 + x 2 ... (1) C2n +1 k , k, 2n +1 k 2n + nờn: 2n +1 C0 +1 + C1 +1 + + công nhân +1 = C0 +1 + C1 +1 + + C2n +1 2n 2n 2n 2n 2n ( T khai trin nh thc Niutn ca (1 + 1) 2n +1 C0 +1 + C1 +1 + + C2n +1 = (1 + 1) 2n ... + + + + = + (2) x + 2y + z 2y x + z 2y x z y 2z 2x 0,5 1 1 1 1 1 + + + + = + (3) x + y + 2z 2z x + y 2z x y z 2x 2y 1 1 1 + + + + = 2x + y + z x + 2y...
... Năm ngoái ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN (Đáp án - Thang điểm có 03 trang) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Đáp án Câu (Trang 01) Điểm • Tập xác đònh: D = R • Sự biến hóa thi n: - Chi u ... ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TOÁN; Khối A Khối A1 (Đáp án - Thang điểm bao gồm 03 trang) −−−−−−−−−−−−−−−−−−− Đáp án Câu a) (1,0 điểm) (2,0đ) • Tập xác đònh D = R 1 • Sự biến thi n: ... ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Mơn thi: TỐN, khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) Câu I văn bản Điểm 2,00 khảo sát điều tra biến thi n vẽ...
... VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN (Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Đáp án Câu (Trang 01) ... ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM năm trước Môn: TOÁN; Khối A Khối A1 (Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang) −−−−−−−−−−−−−−−−−−− Đáp án Câu a) (1,0 điểm) (2,0đ) • Tập xác đònh D = R 1 • Sự vươn lên là thi n: ... ĐÀO TẠO −−−−−−−−−− ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0 điểm) mang lại hàm số y = ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TOÁN; Khối A Khối A1 thời gian làm bài: 180 phút, ko kể thời hạn phát đề −−−−−−−−−−−−−−−−−−−...
... Ngọc Tường, Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr 179) D-2009 PHẦN bình thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Một điểm lưu ý văn học nước ta từ năm 1945 đến năm 1975 chủ ... Thư giữ hộ thầy hiệu trưởng trai mình, Tổng thống Mĩ A Lin-côn (1809 - 1865) viết: "xin thầy dạy cho cháu biết gật đầu thi rớt vinh dự gian lận thi. " (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, ... Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr 135) Từ ý kiến trên, anh/chị viết văn ngắn (không 600 từ) trình bày suy xét đức tính trung thực thi sinh sống PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Thí sinh làm cho hai câu (câu III.a III.b)...

Xem thêm: Link Xem Các Trận Bóng Đá Olympic Tokyo 2020 Ở Kênh Nào? ? Lịch Thi Đấu Bóng Đá Olympic 2021


... Www.DeThiThuDaiHoc.com - Thi Th i Hc 0,5 đ 0,5 đ 37 www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam cỗ giáo dục huấn luyện và giảng dạy kỳ thi tuyển chọn sinh đại học, năm 2003 đáp án thang điểm đề thi thức Môn thi : toán ... Www.DeThiThuDaiHoc.com - Thi Th i Hc 0,75đ 0,25đ 41 www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam cỗ giáo dục huấn luyện -Đề thức đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn thi : Toán , ... Www.DeThiThuDaiHoc.com - Thi Th i Hc 0,5 đ 11 www.MATHVN.com - Toỏn Hc Vit Nam cỗ giáo dục đào tạo và giảng dạy kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Đáp án thang điểm đề thi thức Môn toán, ...
trường đoản cú khóa: tong hop de thi dai hoc mon toan khoi atổng hợp đề thi đại học môn toántổng phù hợp đề thi đh môn toán khoi atổng phù hợp đề thi đh môn toán khối atổng hòa hợp đề thi đại học môn toán file wordtổng phù hợp đề thi đh môn toán khối dtổng thích hợp đề thi đại học môn toán khối btổng thích hợp đề thi đại học môn toán năm 2013tổng hòa hợp đề thi đại học môn toán 2012tổng vừa lòng đề thi đh môn toán 2013tổng thích hợp đề thi đại học môn hoá các nămtổng đúng theo đề thi đh môn lý các nămtổng thích hợp đề thi đh môn sinh các nămtổng đúng theo đề thi đại học môn văn các nămtong hop de thi dẻo hoc mo toan tu 2009 den 2014Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018Báo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP technology NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán với tiên lượng nhồi huyết não cấpĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý chuyển động học tập của học viên theo phía phát triển kỹ năng học tập hợp tác và ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, thức giấc quảng ninhTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm mua có tính chất chiếm đoạt theo quy định Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và vận dụng trong đảm bảo an toàn mạng máy vi tính chuyên dùngNghiên cứu giúp tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu kĩ năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm phát âm công cụ nhận xét hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình trở nên tần (inverter) mang lại máy cân bằng không khíChuong 2 dấn dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp từ thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi lầm lỗi trong lao lý hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh sài thành từ 2013-2015Đổi mới làm chủ tài bao gồm trong chuyển động khoa học tập xã hội trường đúng theo viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng bắt tắt văn bản trong lòng chị em võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần van lop 8