Đề kiểm tra 15 phút toán 7

     Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút toán 7


*Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Chịu Áp Lực Tiếng Anh Là Gì? Chịu Áp Lực Tiếng Anh

Đề đánh giá 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức – Trắc nghiệm – từ luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 – Năm học ….

Môn Toán 7 – Đại Số

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Trong từng câu dưới đây, nên lựa chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1:Thu gọn 1-1 thức

*
ta được 1-1 thức:

*

Câu 2:Cho hai 1-1 thức

*
Tổng của hai 1-1 thức P+Q là:

*

Câu 3:Giá trị của đơn thức A = (-2x2y) tại x = 2,y = -3 là:

A. 8 B. 12 C. 24 D. 20

Thay x = 2, y = -3 vào đơn thức A ta gồm A = -(2.2)2.(-3) = 24

Câu 4:Bậc của đơn thức A = (xy)2là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Ta có A=(xy)2=x2y2. Bậc của solo thức là 4

Câu 5:Cho các đơn thức sau:

*

Đơn thức đồng dạng với 1-1 thức xy2là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Đơn thức đồng dạng cùng với xy2là

Câu 6:Tích của hai solo thức -2xyz cùng 3/2 x2y là

A. -3x3y2z B.-3/4 x3y2z C. 3x3y2z D. 4x3y2z

B. Phần trường đoản cú luận(7 điểm)

Câu 1:(5 điểm): Cho đơn thức M = 5x3y3(-2/5) x3yxy2

a. Thu gọn 1-1 thức, khẳng định bậc của đối chọi thức M

b. Chứng minh phần hệ số, phần thay đổi của đối chọi thức M

c. Tính quý hiếm của solo thức tại x = 2 cùng y = 1/2

d. Tìm 1-1 thức R biết R = M.(xy)2

Câu 2:(2 điểm): kiếm tìm số a để đối chọi thức -5/2 xayb(xy)2đồng dạng với đối chọi thức -2x3y4

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

123456
DBCBDA

Câu 1:Chọn D

Thu gọn

*

Câu 2:Chọn B

Ta có:

*

Câu 3:Thay x = 2, y = -3 vào 1-1 thức ta có A = -(2.2)2.(-3) = 24. Lựa chọn C

Câu 4:Ta tất cả A = (xy)2= x2y2.Bậc của đơn thức là 4. Chọn B

Câu 5:Các đơn thức đồng dạng là: -xy2, -1/3 xy2, 3xy2. Chọn D

Câu 6:Chọn A

*

B. Phần tự luận(7 điểm)

Câu 1

a. Thu gọn(1 điểm)

*

Bậc của đa thức là: 7 + 6 = 13(1 điểm)

b. Phần thông số của đối kháng thức M là -2(0.5 điểm)

Phần biến đổi của đơn thức M là x7y6(0.5 điểm)

c. Cầm x = 2,y = một nửa vào biểu thức M ta có

M = -(2.2)7.(1/2)6= -4(1 điểm)

d. R = M.(xy)2= -2x7y6x2y2

= -2(x7x2)(y6y2) = -2x9y8(1 điểm)

Câu 2

Thu gọn(1 điểm)

*

Vì solo thức đồng dạng với đối chọi thức -2x3y4(1 điểm)

*

Post navigation


⟵Đề khám nghiệm 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức – Trắc nghiệm – trường đoản cú luận 3)


Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Một Bài Thơ Hoặc Tác Phẩm Văn Học Mà Anh Chị Yêu Thích

Đề khám nghiệm 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức – Trắc nghiệm 1)⟶