Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9

     

Bài viết cùng với 2 đề đánh giá 1 tiết giúp học ôn tập thuận tiện và định hướng nội dung trong bài kiểm tra 1 tiết.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9


Họ với tên :................................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 1

Lớp : 9/... Môn : vật lý 9 ( Tuần 10 - tiết 19 )

A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ)

trong những câu sau đây đều phải có các câu vấn đáp A,B,C,D em cần đọc kỹ với ghi vào bảng trả lời trong phần bài làm rất nhiều câu trả lời mà em chỉ ra rằng đúng nhất .

1. Lúc hiệu điện gắng đặt vào thân hai đầu dây dẫn tăng hay giảm từng nào lần thì cường độ mẫu điện qua dây dẫn đó biến hóa như rứa nào ? Chọn tác dụng đúng vào các hiệu quả sau phía trên :

A. Không thay đổi . B. Bớt hay tăng từng ấy lần .

C. Tăng hay giảm bấy nhiêu lần . D. Cần thiết xác định đúng mực được .

2. Mắc tiếp liền hai năng lượng điện trở có mức giá trị lần lượt là R1 = 8 và R2 = 12vào hai đầu đoạn mạch bao gồm hiệu điện cố kỉnh U = 4,8V. Cường độ mẫu điện qua đoạn mạch rất có thể nhận cực hiếm nào đúng trong số giá trị tiếp sau đây :

A. I = 0,6A . B. I = 0,4A . C. I = 0,24A . D. I = 1A .

3. Nếu giảm tiết diện dây dẫn N lần thì điện trở dây dẫn :

A. Tăng N lần . B. Tăng N2 lần . C. Bớt N lần . D. Sút N2 lần .

4. Trong các kim các loại đồng, nhôm, sắt, bạc, sắt kẽm kim loại nào dẫn điện rất tốt ?

A. Sắt . B. Nhôm . C. Bội nghĩa . D. Đồng .

5. Trong các cách sắp xếp theo thiết bị tự giảm dần của điện trở suất của một số trong những chất, cách bố trí nào

 là đúng ?

A. Vonfram - bội bạc - Nhôm - Đồng . B. Vonfram - Nhôm - bội bạc - Đồng .


C. Vonfram - Nhôm - Đồng - tệ bạc . D. Vonfram - Đồng - bạc tình - Nhôm .

6. Khi dịch rời con chạy hoặc tay xoay của biến đổi trở, đại lượng nào tiếp sau đây sẽ cụ đổi

theo ? lựa chọn phương án trả lời đúng .

A. Chiều lâu năm dây dẫn của biến trở . B. Điện trở suất của hóa học làm dây dẫn đổi thay trở .

C. Ngày tiết diện dây dẫn của đổi thay trở . D. Nhiệt độ của thay đổi trở .

7. Một dây dẫn bằng nicrôm dài 15 m, ngày tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hiệu điện núm 220 V

 ( biết năng lượng điện trở suất của nicrôm là 1,1.10-6 .m ) . Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn này có thể nhận giá trị nào trong những giá trị dưới đây :

A. I = 2A . B. I = 4A . C. I = 6A . D. I = 8A .

8. Lúc mắc đèn điện vào hiệu điện cố gắng 12 V thì chiếc điện chạy qua nó gồm cường độ 0,4A. Năng suất tiêu thụ điện của đèn điện này hoàn toàn có thể nhận quý hiếm nào trong các giá trị dưới đây ?

A. P. = 4,8W . B. P = 4,8 J . C. Phường = 4,8kW . D. Phường = 4,8 kJ .


9. Số đếm của công tơ điện dùng ở gia đình cho thấy :

A. Thời gian sử dụng điện của mái ấm gia đình . B. Hiệu suất điện mà gia đình đã áp dụng .

C. Điện năng mà gia đình đã thực hiện . D. Số công cụ và thiết bị đang rất được sử dụng.

10. Trong những biểu thức sau đây, biểu thức như thế nào là biểu thức của định điều khoản Jun-Lenxơ ?

A. Q = I2Rt . B. Q = IRt . C. Q = IR2t . D. Q = I2R2t .

11. Khi chiếc điện tất cả cường độ 3A chạy sang một vật dẫn trong thời hạn 10 phút thì toả ra một nhiệt độ lượng 5400 J. Hỏi năng lượng điện trở của đồ dùng dẫn nhận quý hiếm nào sau đó là đúng ?

A. 60 . B. 180 . C. 1 . D. Một quý hiếm khác .

12. Bên trên một bóng đèn bao gồm ghi 12V - 3W . Trường hợp nào tiếp sau đây đèn sáng thông thường ?

A. Hiệu điện nắm giữa nhì đầu đèn điện là 12V . B. Cường độ chiếc điện qua đèn điện là 0,25A .

C. Cường độ dòng điện qua đèn điện là 0,5A . D. Trường hòa hợp A với B .

Xem thêm: Cách Trả Lời Mục Tiêu Ngắn Hạn Và Dài Hạn Và Dài Hạn Hiệu Quả Với 7 Mẹo Đơn Giản


B/ Phần tự luận :(7 đ)

Câu 1 : (1,75 đ) phân phát biểu với viết cách làm của định công cụ Jun - Lenxơ .

Câu 2 : (2,25đ) một quãng mạch tất cả hai điện trở R1 = 15, R2 = 10 mắc nối tiếp. Hiệu điện cố giữa nhì đầu đoạn mạch là 12V. Tính :

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch .

b. Điện năng tiêu hao của đoạn mạch trong thời hạn 10 phút .

Câu 3 : (3đ) Một bếp điện có ghi 220V-500W được mắc vào mạng điện gồm hiệu điện vắt 220V để đun sôi 3 kilogam nước gồm nhiệt độ thuở đầu là 200C. Biết công suất của bếp là 80%, nhiệt lượng hỗ trợ cho nước sôi được xem là có lợi . Tính :

a. Tính nhiệt độ lượng cần cung cấp để hâm sôi nước. Biết nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200J/kg.K. 

b. Nhiệt độ lượng do phòng bếp toả ra .

c. Giả dụ dây điện trở của phòng bếp bị giảm ngắn đi 1/4 và bếp được mắc vào mạng điện gồm hiệu điện nắm 165V. Tính công suất tiêu thụ của bếp bây giờ ?

 

 

 

Họ và tên :................................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 2

Lớp : 9/... Môn : trang bị lý 9 ( Tuần 10 - tiết 19 )


A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ)

trong số câu sau đây đều có các câu vấn đáp A,B,C,D em buộc phải đọc kỹ với ghi vào bảng vấn đáp trong phần bài làm những câu trả lời mà em chỉ ra rằng đúng độc nhất vô nhị .

1. Khi hiệu điện nuốm đặt vào thân hai đầu dây dẫn sút hay tăng bao nhiêu lần thì cường độ loại điện qua dây dẫn đó thay đổi như nỗ lực nào ? Chọn công dụng đúng trong các kết quả sau đây :

A. Không đổi khác . B. Sút hay tăng từng ấy lần .

C. Tăng tốt giảm bấy nhiêu lần . D.Không thể xác định chính xác được .

2. Mắc song song hai điện trở có mức giá trị theo thứ tự là R1 = 20 và R2 = 30vào nhì đầu đoạn mạch tất cả hiệu điện thế U = 24V. Cường độ mẫu điện qua mạch chính rất có thể nhận giá trị nào đúng trong số giá trị dưới đây :

A. I = 0,8A . B. I = 1,2A . C. I = 1,6A . D. I = 2A .

3. Nếu như tăng chiều dài dây dẫn N lần thì điện trở dây dẫn :

A. Bớt N lần . B. Sút N2 lần . C. Tăng N lần . D. Tăng N2 lần .


4. Trong các kim một số loại đồng, nhôm, sắt, bạc, kim loại nào dẫn điện cực tốt ?

A. Đồng . B. Bạc. C. Nhôm . D. Sắt.

5. Trong số cách thu xếp theo trang bị tự tăng dần đều của năng lượng điện trở suất của một số chất, cách bố trí nào là đúng ?

A. Bạc bẽo - Đồng - Nhôm - Vonfram . B. Tệ bạc - Nhôm - Vonfram - Đồng .

C. Bạc - Vonfram - Nhôm - Đồng . D. Bội nghĩa - Nhôm - Đồng - Vonfram .

6. Khi di chuyển con chạy hoặc tay con quay của vươn lên là trở, đại lượng nào sau đây sẽ vắt đổi

theo ? lựa chọn phương án vấn đáp đúng .

A. Nhiệt độ của đổi thay trở . B. Chiều dài dây dẫn của đổi thay trở .

C. Điện trở suất của hóa học làm dây dẫn biến trở . D. Tiết diện dây dẫn của trở thành trở .


7. Một dây dẫn bằng nicrôm dài 15 m, tiết diện 0,6 mm2 được mắc vào hiệu điện cầm 220 V

 ( biết năng lượng điện trở suất của nicrôm là 1,1.10-6 .m ) . Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn này có thể nhận quý giá nào trong các giá trị tiếp sau đây :

A. I = 2A . B. I = 4A . C. I = 6A . D. I = 8A .

8. Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện chũm 24 V thì chiếc điện chạy qua nó bao gồm cường độ 0,4A. Công suất tiêu thụ năng lượng điện của đèn điện này hoàn toàn có thể nhận quý giá nào trong số giá trị sau đây ?

A. P. = 9,6 kJ . B. P = 9,6 J . C. P. = 9,6 kW . D. P. = 9,6 W .

9. Số đếm của công tơ điện dùng ở gia đình cho biết thêm :

A. Điện năng mà mái ấm gia đình đã thực hiện . B. Số chính sách và thiết bị đang rất được sử dụng

C. Công suất điện mà gia đình đã thực hiện . D. Thời hạn sử dụng điện của mái ấm gia đình .

10. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức làm sao là biểu thức tính công của mẫu điện sản ra trong một quãng mạch ?


A. A = UI2t . B. A = U2It . C. A = UIt . D. A = R2It .

11. Cho chiếc điện bao gồm cường độ 2 A chạy qua 1 vật dẫn gồm điện trở 15thì toả ra sức nóng lượng

18000 J. Hỏi thời hạn dòng điện chạy qua đồ gia dụng dẫn nhận cực hiếm nào sau đây là đúng ?

A. Trăng tròn phút . B. 15 phút . C. 10 phút . D. 5 phút .

12. Trên một bóng đèn gồm ghi 6V - 3W . Trường hòa hợp nào tiếp sau đây đèn sáng thông thường ?

A. Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đèn điện là 12V . B. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 0,25A .

C. Cường độ loại điện qua đèn điện là 0,5A . D. Trường hòa hợp A và B .

B/ Phần từ luận :(7 đ)

Câu 1 : (1,75 đ) phạt biểu và viết cách làm của định pháp luật Ôm .

Câu 2 : (2,25đ) một quãng mạch tất cả hai điện trở R1 = 15, R2 = 10 mắc tuy vậy song. Hiệu điện chũm giữa hai đầu đoạn mạch là 12V. Tính :

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch .

b. Sức nóng lượng toả ra trên đoạn mạch trong thời gian 15 phút .

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Vẽ Hình Chiếu Của Vật Thể: Giá Chữ V Ẽ 3 Hình Chiếu Giá Chữ V

Câu 3 : (3đ) Một bếp từ có ghi 220V-1210W được mắc vào mạng điện bao gồm hiệu điện cố gắng 220V để đun sôi 3,5 kg nước tất cả nhiệt độ ban đầu là 150C. Biết năng suất của phòng bếp là 75%, sức nóng lượng cung ứng cho nước sôi được đánh giá là hữu dụng . Tính :


a. Tính sức nóng lượng cần cung ứng để đun sôi nước. Biết sức nóng dung riêng của nước là 4200J/kg.K. 

b. Nhiệt lượng do bếp toả ra .

c. Nếu dây năng lượng điện trở của bếp bị cắt ngắn đi 3/4 và bếp được mắc vào mạng điện gồm hiệu điện cụ 160V. Tính hiệu suất tiêu thụ của bếp bây giờ ?

*

*

*

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thứ lý lớp 9 - xem ngay