ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 7

     

- Hai góc đối đỉnh là hai góc nhưng mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 1 hình học 7

- hai góc đối đỉnh thì bởi nhau: 

*

2. Hai đường trực tiếp vuông góc

 - Hai đường thẳng xx’, yy’ giảm nhau và trong các góc chế tạo ra thành bao gồm một góc vuông được call là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx′⊥yy′ - quá nhận đặc điểm sau: có một còn chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O cùng vuông góc với đường thẳng a cho trước.

*

3. Đường trung trực của đoạn thẳng

- Đường trực tiếp vuông góc cùng với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được hotline là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

*Khi xy là đường trung trực của đoạn trực tiếp AB ta cũng nói: Hai điểm A và B là đối xứng với nhau qua đường thẳng xy.

*

4. Các góc tạo bởi một đường thẳng giảm hai đường thẳng

Nếu đường thẳng c giảm hai đường trực tiếp a, b và tạo thành những cặp góc:


*
*

5. Hai đường thẳng song song:

*

- Hai đường thẳng tuy vậy song là hai đường thẳng ko có điểm chung.- vệt hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: Nếu đường thẳng c cắt hai đường trực tiếp a, b và trong những góc tạo nên thành có một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a cùng b tuy vậy song cùng với nhau. Kí hiệu: a // b

6. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy vậy song

* Tiên đề: Qua một điểm ở xung quanh một đường thẳng chỉ gồm một đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng đó. 

* Tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

- nhị góc so le trong bởi nhau

- hai góc đồng vị bằng nhau

7. Quan hệ giữa tính vuông góc cùng với tính song song

*

 B. BÀI TẬP

Bài 1: mang lại hình vẽ, hãy kiếm tìm x.

*

Bài 2: mang đến hình vẽ, hãy chứng tỏ AB//CD

*

Bài 3: Cho hình vẽ biết a//b. Hãy tính x?

*

Bài 4: đến hình vẽ, con đường thẳng nào tuy vậy song cùng với By? vị sao?

*

 Bài 5: Cho hình vẽ:

*

a) minh chứng rằng: Ax//Bz

b) tìm kiếm x để: Bz//Cy

Bài 6: đến hình vẽ. Triệu chứng mình rằng:

*

Bài 7: Chứng minh rằng nhị tia phân giác của nhị góc kề bù thì vuông góc với nhau.

Bài 8: Cho góc xOy với góc yOz là hai góc kề bù. Tia Om là phân giác của góc xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xz cất tia Oy, vẽ tia On sao cho: On vuông góc cùng với Om. Chứng tỏ rằng: Tia On là tia phân giác của góc yOz.

Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 14, Giải Bài Tập Bài 14 Trang 50 Sgk Gdcd Lớp 9

Bài 9: mang lại đường trực tiếp xy, đem điểm O thuộc xy. Trên nửa mặt phẳng bờ xy vẽ nhị tia Oa, Ob làm thế nào cho . Vẽ tia Om vuông góc với xy. Minh chứng rằng: tia Om là phân giác góc aOb.

Bài 10: đến góc xOy nhọn. Từ điểm M bên trên cạnh Ox, dựng MN vuông góc với Oy trên N, dựng NP vuông góc với Ox tại P, dựng PQ vuông góc cùng với Oy tai Q, dựng QR vuông góc với Ox tại R. Minh chứng rằng:

a) MN//PQ; NP//QR b) Tìm toàn bộ các góc bằng góc PNM

Bài 11: Cho góc bẹt AOB. Trên và một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ 2 tia OM cùng OM sao cho

a) hai góc AOM cùng BON bao gồm đối đỉnh không?

b) Vẽ tia OE làm sao cho tia OB là phân giác của góc NOE. Nhì góc AOM cùng BOE tất cả đối đỉnh không? bởi vì sao?

Bài 12: Cho tam giác ABC bao gồm . Trên tia đối của tia AB rước điểm O. Bên trên nửa phương diện phẳng không chứa C bờ AB vẽ .

a) chứng minh rằng: Ox//BC. B) Qua A vẽ d//BC, chứng minh rằng: ++=1800

Bài 13: Cho tam giác ABC tất cả =2. Tia phân giác của góc A cắt BC sinh sống D. Vẽ DE//AB, căt AC ở E. Vẽ EF//AD, cắt BC sinh sống F. Vẽ FG//DE, giảm AC ngơi nghỉ D.

a) gần như góc đỉnh A, D, E, F như thế nào bằng

b) DE, EF, FG là phân giác của các góc nào? vày sao?

Bài 14: đến =1200. Vẽ OP với OQ nằm trong lòng hai tia OM cùng ON sao để cho OP vuông góc cùng với OM; OQ vuông góc với ON

a) so sánh hai góc MOQ và NOP b) Tính số đo góc POQ

Bài 15: Cho ∆ ABC, phân giác BM (MAC). Vẽ MN // AB cắt BC trên N. Phân giác góc MNC giảm MC sống P.

CMR: = , BM // NP

Gọi NQ là phân giác của , cắt AB sinh sống Q. CMR: NQBM

Bài 16: Cho = 1200. Lấy A Ox, B Oy. Vẽ tia Am, An trong thế nào cho = 700, = 1300. Chứng tỏ Am // Bn.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Mùa Hè Lớp 7 Đơn Giản Mà Đẹp, Top 9 Vẽ Tranh De Tài Mùa Hè Lớp 7 2022

Bài 17: Cho với A Ox, B Oy. Qua A dựng con đường thẳng a Ox. Qua B dựng mặt đường thẳng b Oy. Chứng minh rằng:

a) nếu như a giảm b thì 0 b) ví như a // b thì = 1800 c) giả dụ a b thì = 900

Bài 18: Cho ∆ ABC. Bên trên cạnh AB rước M, bên trên nửa phương diện phẳng bờ AB cất C, vẽ tia Mx sao cho =

a) CMR: Mx // BC với Mx cắt AC

b) call D là giao điểm của Mx cùng với AC. Rước N nằm giữa C cùng D. Trên nửa phương diện phẳng bờ AC không cất điểm B, vẽ tia Ny sao cho = . CMR: Mx // Ny

Bài 19: Qua A ở ngoài đường thẳng a, vẽ 101 mặt đường thẳng phân biệt. CMR: có ít nhất 100 mặt đường thẳng giảm a.