Đề Cương Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

     

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (394.75 KB, 7 trang )
Bạn đang xem: đề cương kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

BỘTÀICHÍNHĐỀCƯHọ vàtên:VươngThị HảiLớp niênchế:CQ49/17.02Lớp tínchỉ:Hà Nội,Tháng 4CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG vào DOANH NGHIỆP THƯƠNGMẠI NHỎ VÀ VỪA1.1.Sự cần thiết phải tổ chức triển khai kế toán bán hàng và xác định tác dụng bánhàng trong doanh nghiệp lớn thương mại nhỏ dại và vừa.1.1.1. Bán hàng và xác định tác dụng bán hàng.1.1.1.1. Khái niệm về chào bán hàng
1.1.1.2. Tư tưởng xác định tác dụng bán hàng1.1.1.3. Quan hệ giữa bán sản phẩm và xác định công dụng bán hàng1.1.2. Yêu cầu cai quản đối cùng với hoạt động bán sản phẩm và xác định công dụng bánhàng1.1.3. Sứ mệnh của kế toán bán sản phẩm và khẳng định kết quả bán sản phẩm trongdoanh nghiệp yêu thương mại1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác minh kết quả bán hàng trong1.2.doanh nghiệp yêu quý mạiKế toán bán hàng và xác định kết quả bán sản phẩm trong doanh nghiệpthương mại nhỏ và vừa.1.2.1. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán1.2.1.1. Phương thức bán hàng1.2.1.1.1. Chào bán buôn1.2.1.1.2. Chào bán lẻ1.2.1.1.3. Những phương thức khác1.2.1.2. Các bề ngoài thanh toán1.2.1.2.1. Trả tiền ngay1.2.1.2.2. Trả sau1.2.1.2.3. Trả góp1.2.2. Kế toán giá bán vốn hàng cung cấp trong công ty lớn thương mại1.2.2.1. Cách thức xác định giá vốn sản phẩm bán1.2.2.2. Chứng từ, thông tin tài khoản sử dụng1.2.2.3. Trình tự kế toán1.2.2.3.1. Hạch toán giá vốn hàng phân phối theo cách thức kê khai thườngxuyên1.2.2.3.2. Hạch toán giá bán vốn hàng bán theo cách thức kiểm kê định kỳ1.2.3. Kế toán doanh thu bán sản phẩm trong doanh nghiệp lớn thương mại
1.2.3.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhậnĐề cương đưa ra tiếtPage 21.2.3.2. Hội chứng từ và tài khoản sử dụng1.2.3.3. Trình từ bỏ kế toán một vài nghiệp vụ chủ yếu1.2.3.3.1. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn tính thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ1.2.3.3.2. Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức trựctiếp1.2.4. Kế toán các khoản bớt trừ doanh thu1.2.4.1. Nội dung1.2.4.2. Bệnh từ và tài khoản sử dụng1.2.4.3. Trình trường đoản cú kế toán một số trong những nghiệp vụ công ty yếu1.2.5. Kế toán chi tiêu bán hàng1.2.5.1. Nội dung1.2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng1.2.5.3. Trình từ bỏ kế toán một số nghiệp vụ công ty yếu1.2.6. Kế toán bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp1.2.6.1. Nội dung1.2.6.2. Bệnh từ và tài khoản sử dụng1.2.6.3. Trình trường đoản cú kế toán một số trong những nghiệp vụ chủ yếu1.2.7. Kế toán xác định hiệu quả bán hàng1.2.7.1. Nội dung1.2.7.2. Triệu chứng từ và tài khoản sử dụng1.2.7.3. Trình từ kế toán một trong những nghiệp vụ chủ yếu1.3. Tổ chức khối hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định công dụng bán hàngtrong công ty lớn thương mại
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký kết chung1.3.1.1. Những loại sổ và Sơ thiết bị ghi sổ1.3.1.2. Ưu điểm cùng hạn chế1.3.2. Vẻ ngoài kế toán Nhật ký – Sổ cái1.3.2.1. Những loại sổ với Sơ trang bị ghi sổ1.3.2.2. Ưu điểm và hạn chế1.3.3. Hình thức kế toán hội chứng từ ghi sổ1.3.3.1. Những loại sổ với Sơ đồ ghi sổ1.3.3.2. Ưu điểm và hạn chế1.3.4. Vẻ ngoài kế toán Nhật ký – triệu chứng từ1.3.4.1. Những loại sổ và Sơ đồ dùng ghi sổ1.3.4.2. Ưu điểm và hạn chế1.3.5. Tổ chức triển khai kế toán bán sản phẩm trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin(kế toán máy)Đề cương bỏ ra tiếtPage 31.3.5.1. Sơ trang bị ghi sổ1.3.5.2. Ưu điểm cùng hạn chế1.4. Tổ chức trình diễn thông tin bán hàng và xác minh kết quả bán hàng trênbáo cáo tài chính1.4.1. Những chỉ tiêu và ý nghĩa các tiêu chí về bán sản phẩm và xác định kết quảbán hàng trên report tài chính1.4.1.1. Tiêu chuẩn Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ1.4.1.2. Chỉ tiêu những khoản giảm trừ doanh thu1.4.1.3. Chỉ tiêu doanh thu thuần và những khoản sút trừ doanh thu1.4.1.4. Chỉ tiêu Giá vốn mặt hàng bán1.4.1.5. Tiêu chí Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.4.1.6. Chỉ tiêu chi tiêu bán hàng1.4.1.7. Chỉ tiêu đưa ra phí thống trị doanh nghiệp1.4.2. Bí quyết lập các chỉ tiêu về bán hàng và xác minh kết quả bán sản phẩm trênbáo cáo tài chính1.4.2.1. Tiêu chí Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ1.4.2.2. Chỉ tiêu các khoản giảm trừ doanh thu1.4.2.3. Chỉ tiêu doanh thu thuần và các khoản bớt trừ doanh thu1.4.2.4. Chỉ tiêu Giá vốn sản phẩm bán1.4.2.5. Tiêu chí Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ1.4.2.6. Chỉ tiêu giá thành bán hàng1.4.2.7. Chỉ tiêu đưa ra phí quản lý doanh nghiệpCHƯƠNG II: THỤC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNGPÔN.2.1. Reviews về doanh nghiệp Cổ phần Xuất nhập vào Hoàng Pôn2.1.1. Quy trình hình thành và phát triển của công ty2.1.1.1. Ra mắt sơ lược về công ty2.1.1.2. Lịch sử hào hùng hình thành và trở nên tân tiến của công ty2.1.1.3. Tình hình chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp vài năm gần đây2.1.2. Đặc điểm tổ chức marketing của công ty2.1.3. Đặc điểm tổ chức làm chủ hoạt động marketing của Công ty2.1.3.1. Cơ cấu máy bộ quản lý2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận2.1.4. Đặc điểm tổ chức triển khai công tác kế toán tại Công tyĐề cương bỏ ra tiếtPage 42.1.4.1. Tổ chức cỗ máy kế toán tại công ty
2.1.4.2. Những chính sách, cơ chế kế toán vận dụng tại Công ty2.1.4.3. Đặc điểm ứng dụng kế toán Misa SME.NET 2010 được áp dụng tại2.2.công tyThực trạng tổ chức công tác kế toán bán sản phẩm và xác định công dụng bánhàng tại doanh nghiệp Cổ phần Xuất nhập vào Hoàng Pôn2.2.1. Kế toán tài chính doanh thu bán sản phẩm và những khoản giảm trừ doanh thu2.2.1.1. Kế toán lệch giá bán hàng2.2.1.1.1. Quy trình bán sản phẩm của công ty2.2.1.1.2. Các phương thức bán sản phẩm của công ty2.2.1.1.3. Những phương thức thanh toán giao dịch của công ty2.2.1.1.4. Chủ yếu sách bán hàng của công ty2.2.1.1.5. Hội chứng từ áp dụng và quy trình giao vận chứng từ vào kế toándoanh thu buôn bán hàng2.2.1.1.6. Thông tin tài khoản sử dụng với trình trường đoản cú kế toán các nghiệp vụ đa số tạicông ty2.2.1.1.7. Minh họa nghiệp vụ bán sản phẩm tại công ty2.2.1.1.7.1. Lấy một ví dụ về nghiệp vụ bán hàng thu chi phí ngay2.2.1.1.7.2. Lấy một ví dụ về nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền2.2.1.2. Kế toán những khoản sút trừ lệch giá tại công ty2.2.1.2.1. Nội dung2.2.1.2.2. Bệnh từ và thông tin tài khoản sử dụng2.2.1.2.3. Trình trường đoản cú kế toán một vài nghiệp vụ nhà yếu2.2.2. Kế toán giá vốn hàng chào bán tại Công ty2.2.2.1. Cách thức xác định vị vốn hàng phân phối tại công ty2.2.2.2. Triệu chứng từ áp dụng và quy trình giao vận chứng từ trong kế toángiá vốn sản phẩm bán2.2.2.3. Tài khoản sử dụng và quy trình kế toán trong kế toán giá vốn hàng


Xem thêm: Rèn Luyện Kỹ Năng Làm Văn Nghị Luận Xã Hội Trong Đề Thi Vào 10 Để Đạt Điểm Cao

bán2.2.3. Kế toán túi tiền bán hàng2.2.3.1. Nội dung chi phí bán sản phẩm tại công ty2.2.3.2. Chứng từ và thông tin tài khoản sử dụng2.2.3.3. Trình từ bỏ kế toán các nghiệp vụ nhà yếu2.2.3.4. Minh họa nghiệp vụ cụ thể2.2.4. Chi phí làm chủ doanh nghiệp2.2.4.1. Nội dung đưa ra phí cai quản doanh nghiệp trên công ty2.2.4.2. Hội chứng từ và thông tin tài khoản sử dụngĐề cương bỏ ra tiếtPage 52.2.4.3. Trình từ bỏ kế toán các nghiệp vụ chủ yếu2.2.4.4. Minh họa nhiệm vụ cụ thể2.2.5. Kế toán xác minh kết quả bán sản phẩm tại Công ty2.2.5.1. Câu chữ kế toán xác minh kết quả bán sản phẩm tại công ty2.2.5.2. Triệu chứng từ và thông tin tài khoản sử dụng2.2.5.3. Trình từ bỏ kế toán những nghiệp vụ công ty yếu2.2.5.4. Minh họa về xác định kết quả bán hàng, xem cùng kết xuất các loại sổ,báo cáoCHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁNHÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PÔN.3.1.Nhận xét thông thường về công tác làm việc kế toán tại doanh nghiệp Cổ phần Xuất nhậpkhẩu Hoàng Pôn3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế3.2. Dấn xét về tổ chức triển khai kế toán bán sản phẩm và xác minh kết quả bán hàng tạiCông ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn3.2.1. Ưu điểm3.2.2. Hạn chế3.3. Trả thiện tổ chức kế toán bán sản phẩm và xác định kết quả bán hàng tạiCông ty cp Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thành công tác kế toán bán hàng và khẳng định kếtquả phân phối hàng3.3.2. Một trong những kiến nghị nhằm mục tiêu hoàn thiện tổ chức triển khai kế toán bán hàng và xác địnhkết quả bán hàng tại công tyTrên phía trên là toàn cục đề cương cụ thể đề tài “Tổ chức công tác làm việc kế toán bánhàng và xác minh kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Xuất nhập vào HoàngPôn” của em. Tuy đã cố gắng hoàn thiện mà lại đề cương cứng không tránh ngoài nhữngthiếu sót, bởi vậy em rất hy vọng nhận được sự chỉ bảo của cô để phiên bản đề cương đượchoàn thiện hơn.Đề cương bỏ ra tiếtPage 6Em xin tình thực cảm ơn!Đề cương bỏ ra tiếtPage 7

*
107 hoàn thiện tổ chức triển khai công tác Kế toán bán hàng nhập khẩu tại doanh nghiệp lâm quánh sản thủ đô hà nội 60 358 0
*
172 trả thiện tổ chức triển khai công tác Kế toán bán sản phẩm nhập khẩu tại doanh nghiệp lâm đặc sản tp hà nội 60 364 0
*
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY LÂM ĐẶC SẢN HÀ NỘI 12 283 0
*
Tài liệu chăm đề xuất sắc nghiệp "Kế toán bán hàng nhập khẩu trên Tổng công ty Thép Việt Nam" pdf 36 1 3


Xem thêm: Bảng Động Từ Có Quy Tắc Và Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh, Động Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh

*
*
Đề cương chi tiết luận văn kế toán bán hàng - ĐH thương mại dịch vụ 4 13 414
*