CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC COSI

     

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi

Hướng dẫn học sinh lớp 8, 9 về kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi vào chứng minh các bài toán BĐT qua những bài tập có lời giải đưa ra tiết.

Các kỹ thuật thường cần sử dụng khi áp dụng BĐT Côsi là: chọn điểm rơi, ghép cặp, thêm bớt, ngược dấu, đổi biến.

Các em có thể tự học bất đẳng thức Cosi bằng giải pháp nghiên cứu kỹ từng ví dụ, bài xích tập.

Bài tập bất đẳng thức Cosi gồm lời giải

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*