Cách tính chu vi tứ giác

     

Dạng 3: đối chiếu độ nhiều năm của đường gấp khúc cùng với chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

Bạn đang xem: Cách tính chu vi tứ giác

- Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi của hình tam giác, tứ giác.

Xem thêm: Vé Tàu Hà Nội Nam Định Chỉ Khoảng 100, Vé Tàu Hà Nội

- Đổi những đơn vị đo về cùng một đơn vị chức năng (nếu cần) rồi so sánh.

Xem thêm: Văn Tả Người Thân Lớp 6 ❤️️ 15 Bài Văn Kể Về Người Thân Lớp 6

Ví dụ: đối chiếu độ dài mặt đường gấp khúc ABCDE cùng chu vi hình tứ giác ABCD

*

Độ dài con đường gấp khúc ABCDE là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Vậy độ dài mặt đường gấp khúc ABCDE bởi chu vi hình tứ giác ABCD.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài xích 1: Ôn tập các số mang lại 100
bài 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài bác 1: Phép cộng có tổng bằng 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài xích 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài xích 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài bác 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài bác 8: 38 + 25
bài xích 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: câu hỏi về những hơn.
bài bác 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài bác 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài bác 14: việc về thấp hơn
bài 15: Ki-lô-gam
bài xích 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài 17: 26 + 5
bài 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cộng
bài 20: Phép cộng bao gồm tổng bởi 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài bác 1: Tìm một số hạng vào một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một số
bài bác 3: 11 trừ đi một vài : 11 - 5
bài bác 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài 6: 12 trừ đi một vài
bài xích 7: 32 - 8
bài xích 8: 52 - 28
bài xích 9: tra cứu số bị trừ
bài bác 10: 13 trừ đi một số trong những : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài xích 12: 53 - 15
bài bác 13: 14 trừ đi một trong những : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một trong những
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài bác 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài 19: Bảng trừ
bài 20: 100 trừ đi một số
bài bác 21: tìm kiếm số trừ
bài xích 22: Đường thẳng
bài bác 23: Ngày, tiếng
bài bác 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài xích 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về giám sát (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách
bài xích 1: Tổng của nhiều số
bài 2: Phép nhân
bài 3: thừa số - Tích
bài xích 4: Bảng nhân 2
bài 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường vội vàng khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài xích 9: Phép phân tách
bài bác 10: Bảng phân chia 2
bài bác 11: một trong những phần hai
bài xích 12: Số bị phân tách - Số phân tách - thương
bài xích 13: Bảng phân chia 3
bài 14: một trong những phần ba
bài bác 15: tìm một vượt số của phép nhân
bài 16: Bảng chia 4
bài 17: 1 phần tư
bài 18: Bảng phân tách 5
bài 19: 1 phần năm
bài 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài 21: kiếm tìm số bị chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài 23: Số 1 trong các phép nhân và phép phân tách
bài 24: Số 0 trong phép nhân với phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài bác 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài xích 2: So sánh các số tròn trăm
bài 3: những số tròn chục từ 110 đến 200
bài 4: các số trường đoản cú 101 mang đến 110
bài bác 5: những số tự 111 đến 200
bài xích 6: những số có tía chữ số
bài 7: So sánh các số có bố chữ số
bài xích 8: Mét
bài 9: Ki-lô-mét
bài xích 10: Mi-li-mét
bài xích 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, solo vị.
bài 12: Phép cộng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.