CÂU PHỦ ĐỊNH LỚP 8 VIOLET

     

1. Read Rose’s blog. How are Rose và her sister, Violet different? 2. Find more examples of Present Simple in the text in Exercise 1. 3. Complete the text with the correct size of the verbs in brackets. 4. Correct the sentences.

Bạn đang xem: Câu phủ định lớp 8 violet


bài 1

1. Read Rose’s blog. How are Rose & her sister, Violet different?

(Đọc nhật kí trực đường của Rose. Rose cùng em gái của cô ý ấy là Violet không giống nhau như chũm nào?)

Rose studies art, but Violet studies music.

(Rose học tập vẽ mà lại Violet học âm nhạc.)

MY SISTER và ME

We look the same, but we don’t lượt thích the same things.

Violet studies classical music, but I study art. She reads novels và poems, but I don’t read much. She often watches TV, but I don’t - it doesn’t interest me.

Violet writes poems. I write texts on my phone. I paint pictures. Violet tries to paint, but she never finishes her paintings. 

She doesn’t understand art! I love hip-hop.

She says that hip-hop annoys her.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chúng tôi quan sát giống đồng nhất nhau, nhưng shop chúng tôi không có cùng sở thích.

Violet học âm nhạc cổ điển, còn tôi học vẽ. Em ấy phát âm tiểu thuyết với thơ, nhưng lại tôi không đọc nhiều lắm. Em ấy hay xem tivi, mà lại tôi thì ko - chúng không duyên dáng tôi.

Violet có tác dụng thơ. Tôi viết các văn phiên bản trên điện thoại của mình. Tôi vẽ tranh. Violet cũng nuốm vẽ, cơ mà em ấy chẳng khi nào hoàn thành được bức ảnh nào.

Em ấy chẳng thể hiểu nổi nghệ thuật. Tôi thì yêu nhạc hip-hop.

Em ấy nói rằng nhạc hip-hop làm phiền tới em ấy.

Lời giải chi tiết:


Rose

Violet

study art (học vẽ) 

study classical music (học âm nhạc cổ điển)

doesn"t read much (không đọc nhiều) 

read novels và poems (đọc tè thuyết cùng thơ)

doesn"t watch TV (không coi tivi)

often watch TV (thường xuyên xem tivi)

write texts on phone (viết các văn bạn dạng trên năng lượng điện thoại)

write poems (làm thơ)

paint pictures (vẽ tranh) 

never finish her paintings (không lúc nào hoàn thành các bức tranh)

love hip-hop (yêu nhạc hip-hop)

doesn"t understand art (không thể đọc nổi nghệ thuật)


bài 2

2. Find more examples of Present Simple in the text in Exercise 1.

(Tìm thêm những ví dụ rộng về Thì bây giờ đơn trong văn bạn dạng của bài tập 1.)


Grammar (ngữ pháp)

Present Simple: affirmative và negative 

(Thì lúc này đơn: xác minh và lấp định)

+

-

I love hip-hop.

(Tôi yêu nhạc hip-hop.)

She writes poems.

(Cô ấy làm thơ.)

She often goes out.

(Cô ấy thường xuyên ra phía bên ngoài chơi.)

She studies art.

(Cô ấy học vẽ.)

I don’t watch TV.

(Tôi ko xem tivi.)

She doesn’t like music.

(Cô ấy không mê thích âm nhạc.)

Adverbs of frequency (always, usually, often, sometimes, never) normally go before the verb but after khổng lồ be.

(trạng từ bỏ chỉ tần suất (luôn luôn, thường xuyên thường, hay xuyên, thi thoảng, ko bao giờ) thông thường sẽ đứng trước đụng từ nhưng lép vế động từ to be.)


Lời giải bỏ ra tiết:


Grammar

(Ngữ pháp)

Present Simple: affirmative and negative 

(Thì lúc này đơn: khẳng định và che định)

+

-

She studies classical music.

(Cô ấy học âm thanh cổ điển)

She reads novels & poems.

(Cô ấy gọi tiểu thuyết với thơ.)

She often watches TV.

(Cô ấy tiếp tục xem tivi.)

We don’t like the same things.

(Chúng tôi không có chung sở thích.)

I don’t read much.

(Tôi không hay phát âm sách.)

She never finishes her paintings.

(Cô ấy chẳng lúc nào hoàn thành bức ảnh của mình.)


bài 3

 3. Complete the text with the correct khung of the verbs in brackets.

(Hoàn thành văn bản với dạng đúng của những động từ vào ngoặc.)


I (1) live (live) in a village, so I (2) ____  (not go) to the cinema very often. My brother often (3) ____  (watch) films on TV, but I (4) ____  (prefer) playing games with my friend, Dylan. He usually (5) ____  (win), but he (6) ____ (not win) every game. We (7) ____ (not play) very often on school days, but we (8) ____  (play) a lot at the weekends.

Phương pháp giải:

Thì bây giờ đơn với cồn từ thường:

+ Khẳng định:

I/you/we/they/chủ ngữ số những + V giữ nguyên

he/she/it/chủ ngữ số không nhiều + V-s/-es

+ bao phủ định:

I/you/we/they/chủ ngữ số các + don"t + V giữ lại nguyên

he/she/it/chủ ngữ số ít + doesn"t + V giữ nguyên

+ Câu hỏi:

Do + I/you/we/they/chủ ngữ số những + V duy trì nguyên?

Does + he/she/it/chủ ngữ số không nhiều + V giữ lại nguyên?

Lời giải đưa ra tiết:

1. Live2. Don"t go3. Watches4. Prefer
5. Wins6. Doesn"t win7. Don"t play8. Play

I (1) live in a village, so I (2) don’t go to the cinema very often. My brother often (3) watches films on TV, but I (4) prefer playing games with my friend, Dylan. He usually (5) wins, but he (6) doesn’t win every game. We (7) don’t play very often on school days, but we (8) play a lot at the weekends.

Giải thích:

(1) công ty ngữ I, câu xác minh => động từ không thay đổi => live

(2) Chủ ngữ I, câu lấp định => mượn trợ rượu cồn từ "don"t" + giữ nguyên động trường đoản cú "go" => don"t go

(3) nhà ngữ "my brother" số ít, câu xác định => cồn từ "watch" thêm "-es" => watches

(4) Chủ ngữ I, câu xác định => đụng từ không thay đổi => prefer

(5) chủ ngữ "he", câu xác định => rượu cồn từ "win" thêm "-s" => wins

(6) Chủ ngữ "he", câu đậy định => mượn trợ rượu cồn từ "doesn"t" + động từ giữ nguyên => doesn"t win

(7) Chủ ngữ "we", câu bao phủ định => mượn trợ cồn từ "don"t" + giữ nguyên động trường đoản cú "play" => don"t play

(8) Chủ ngữ "we", câu xác minh => động từ giữ nguyên => play

Tạm dịch:

Tôi sống trong một ngôi làng, vị vậy tôi không thường xuyên đến rạp chiếu phim phim. Anh trai tôi thường xem phim bên trên TV, tuy vậy tôi thích chơi trò chơi với chúng ta tôi, Dylan. Anh ấy thường thắng, nhưng lại anh ấy không thắng phần nhiều trận đấu. Cửa hàng chúng tôi không chơi tiếp tục vào phần lớn ngày đi học, nhưng chúng tôi chơi rất nhiều vào cuối tuần.


bài xích 4

4. Correct the sentences.

Xem thêm: “ Chỉn Chu Hay Chỉnh Chu ” Hay “Chỉn Chu” Từ Chính, Chỉn Chu Hay Chỉnh Chu Mới Đúng Chính Tả

(Sửa đúng lại các câu sau.)

1. Taylor Swift plays the drums in a group.

(Taylor Swift đùa trống trong một nhóm.)

Taylor Swift doesn’t play the drums. She sings.

(Taylor Swift không nghịch trống. Cô ấy hát.)

2. One Direction play classical music.

__________________________

3. Director Tim Burton makes documentaries.

__________________________

4. J.K. Rowling acts in films.

__________________________

5. Daniel Radcliffe & Emma Watson paint pictures.

__________________________

Lời giải chi tiết:

2. One Direction play classical music.

(One Direction đùa nhạc cổ điển.)

-> One Direction don’t play classical music. They play pop music.

(One Direction không chơi nhạc cổ điển. Họ nghịch nhạc pop.)

3. Director Tim Burton makes documentaries.

(Đạo diễn Tim Burton có tác dụng phim tài liệu.)

-> Director Tim Burton doesn’t make documentaries. He makes films.

(Đạo diễn Tim Burton không làm cho phim tài liệu. Anh ấy có tác dụng phim.)

4. J.K. Rowling acts in films.

(J.K. Rowling đóng phim.)

-> J.K. Rowling doesn’t act in films. She writes books.

(J.K. Rowling không đóng phim. Cô ấy viết sách.)

5. Daniel Radcliffe & Emma Watson paint pictures.

(Daniel Radcliffe và Emma Watson vẽ tranh.)

-> Daniel Radcliffe & Emma Watson don’t paint pictures. They act in films.

(Daniel Radcliffe với Emma Watson ko vẽ tranh. Họ đóng góp phim.)


bài 5

5. In pairs, use the phrases below lớn say what you like and dislike. Tell your class about you & your partner.

(Làm câu hỏi theo cặp, dùng những các từ dưới để nói về những điều em thích cùng không thích. Nói với cả lớp về em và các bạn của em.)


see kích hoạt films  read film reviews  listen to lớn rap music read comics take photos


I often listen to lớn rap music, but Jo prefers pop.

(Tôi liên tiếp nghe nhạc rap, mà lại Jo lại yêu thích nhạc pop.)

Phương pháp giải:

- see kích hoạt films (xem phim hành động)

- read film reviews (đọc những đánh giá phim)

- listen khổng lồ rap music (nghe nhạc rap)

- read comics (đọc truyện tranh)  

- take photos (chụp ảnh)

Lời giải bỏ ra tiết:

I usually take photos, but Anna loves lớn take videos.

(Tôi liên tiếp chụp ảnh, cơ mà Anna ham mê quay phim.)

I never see kích hoạt films, but Anna likes romance comedy films.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 8 Bài Tôi Đi Học (Trang 5), Soạn Bài Tôi Đi Học (Chi Tiết)

(Tôi không khi nào xem phim hành động, mà lại Anna ham mê xem phim hài lãng mạn.)

I sometime read comics, but Anna often watches film interviews.

(Thi thoảng tôi gọi truyện tranh, tuy vậy Anna thường tốt xem hồ hết bài chất vấn về phim.)