Cách Hạch Toán Theo Quyết Định 48

     
Chi chi phí tiền lương là 1 trong những khoản mục chi phí chiếm tỷ lệ khá cao trong những Doanh nghiệp xây dựng. Để hạch toán đúng đắn nghiệp vụ này đòi hỏi kế toán phải nắm rõ hoạt động vui chơi của công ty, cụ thể tiền lương ở từng thành phần như công nhân xây dựng công trình, công nhân kỹ thuật, trang bị móc…


Bạn đang xem: Cách hạch toán theo quyết định 48

Hạch toán lương

Chi tổn phí tiền lương là 1 trong những khoản mục ngân sách chiếm tỷ lệ tương đối cao trong những Doanh nghiệp xây dựng. Để hạch toán đúng chuẩn nghiệp vụ này đòi hỏi kế toán cần nắm rõ hoạt động của công ty, chi tiết tiền lương làm việc từng bộ phận như công nhân kiến tạo công trình, công nhân kỹ thuật, vật dụng móc…

Tham khảo:

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017

Kế toán sản xuất cơ phiên bản cần làm phần đa gì

Khóa học thực hành kế toán kiến thiết – xây lắp

Cách tính lương và vẻ ngoài để trả lương

Công việc của kế toán tiền lương bao hàm những gì?

Các bút toán hạch toán lương ở doanh nghiệp xây dựng cụ thể như sau:

*
I, Hạch toán lương cho các bộ phận1. Trích lương đề nghị trả đến công nhân trực tiếp kiến thiết công trình

Nợ TK 1541 – giá thành nhân công trực tiếp gồm TK 334

2. Trích lương yêu cầu trả cho thành phần lái máy

Nợ TK 1544 gồm TK 334

3.

Xem thêm: Chọn Tuổi Xông Nhà Cho Tuổi Canh Thân 1980 Hợp Tuổi Nào Xông Nhà?


Xem thêm: Mẫu Sổ Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Tiểu Học, 500 Internal Server Error


Trích chi phí lương buộc phải trả cho bộ phận quản lý công trình

Nợ TK 1547 – chi tiêu sản xuất chung tất cả TK 334

4. Trích chi phí lương buộc phải trả cho phần tử quản lýNợ TK 6422 bao gồm TK 334II, các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (nếu có)

Bảng phần trăm trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trong Doanh nghiệp

*

1. Trích BHXH, BHYT, BHTN vào túi tiền QLDN

Nợ TK 154 (1541, 1544, 1547), 6422 gồm TK 3383 (18%) tất cả TK 3384 (3%) có TK 3389 (1%)

2. Trích BHXH, BHYT, BHTN vào chi phí lương của công nhân

Nợ TK 334 bao gồm TK 3383 (8%) có TK 3384 (1,5%) có TK 3389 (1%) tất cả TK 3335: Thuế TNDN (nếu có)

III, Hạch toán lương – bỏ ra lương

Tiền lương = Dư gồm TK 334 – Dư Nợ TK 334 = (1) Nợ TK 334 : (1) gồm TK 111, 112 : (1)

IV, Chi những khoản Bảo hiểm

Để chi những khoản Bảo hiểm, kế toán tài chính cộng những khoản Bảo hiểm tương xứng của phần tính vào ngân sách QLDN cùng phần tính vào chi phí lương của công nhân ráng thể: Nợ TK 3383: 26% Nợ TK 3384: 4,5% Nợ TK 3389: 2% có TK 111,112: 32,5%Lưu ý: thực tiễn các công ty lớn Việt Nam phần nhiều là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nên thường không tồn tại KPCĐ. Trong trường hợp gồm KPCĐ kế toán trích TK 3382 (2%) vào CP QLDN.