Các huyện của quảng bình

     

Tỉnh Quảng Bình gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Quảng Bình là 1 trong những Tỉnh nằm trong Bắc Trung cỗ của nước ta, có trung trung khu hành chính đặt ở Thành phố Đồng Hới. Tỉnh Quảng Bình có số lượng dân sinh khoảng 895.430 và biển cả số xe là 73. Tỉnh giấc Quảng Bình bao gồm 9 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Các huyện của quảng bình


Xem các vị trí du định kỳ tại thức giấc Quảng Bình

*
Bản vật dụng hành chủ yếu Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình bao gồm bao nhiêu xóm phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng 8.065,3 km2 thì tỉnh giấc Quảng Bình tất cả bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị xã nhỉ? chắc rằng bạn chưa chắc chắn Tỉnh Quảng Bình có tới 9 cấp cho quận thị xã thị xã, trong những số đó Tỉnh Quảng Bình gồm 160 cấp cho xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Thành phố Đồng Hới có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thành phố Đồng Hới

Thành Phố Đồng Hới tất cả 16 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao gồm 6 xã với 10 phường: Phường Hải Thành, Phường Đồng Phú, Phường Bắc Lý, Phường Đồng Mỹ, Phường phái mạnh Lý, Phường Hải Đình, Phường Đồng Sơn, Phường Phú Hải, Phường Bắc Nghĩa, Phường Đức Ninh Đông, buôn bản Quang Phú, xã Lộc Ninh, xóm Bảo Ninh, buôn bản Nghĩa Ninh, làng mạc Thuận Đức, làng Đức Ninh.

2. Thị trấn Minh Hóa tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Minh Hóa

Huyện Minh Hóa có 16 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 15 xã: thị trấn Quy Đạt, làng mạc Dân Hóa, buôn bản Trọng Hóa, xã Hóa Phúc, xã Hồng Hóa, làng mạc Hóa Thanh, thôn Hóa Tiến, buôn bản Hóa Hợp, buôn bản Xuân Hóa, Xã im Hóa, buôn bản Minh Hóa, làng Tân Hóa, xóm Hóa Sơn, xã Quy Hóa, xóm Trung Hóa, thôn Thượng Hóa.

3. Thị xã Tuyên Hóa bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Tuyên Hóa

Huyện Tuyên Hóa có 20 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 19 xã: thị xã Đồng Lê, Xã hương thơm Hóa, làng mạc Kim Hóa, làng Thanh Hóa, làng Thanh Thạch, xóm Thuận Hóa, buôn bản Lâm Hóa, xóm Lê Hóa, làng mạc Sơn Hóa, buôn bản Đồng Hóa, xóm Ngư Hóa, làng Nam Hóa, xã Thạch Hóa, thôn Đức Hóa, làng mạc Phong Hóa, buôn bản Mai Hóa, thôn Tiến Hóa, xóm Châu Hóa, xóm Cao Quảng, làng Văn Hóa.

4. Thị xã Quảng Trạch bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Quảng Trạch

Huyện Quảng Trạch gồm 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 18 xã với 0 phường: xã Quảng Hợp, xóm Quảng Kim, làng mạc Quảng Đông, làng Quảng Phú, xóm Quảng Châu, buôn bản Quảng Thạch, xóm Quảng Lưu, thôn Quảng Tùng, xã Cảnh Dương, xóm Quảng Tiến, làng mạc Quảng Hưng, làng Quảng Xuân, thôn Cảnh Hóa, thôn Quảng Liên, xóm Quảng Trường, xã Quảng Phương, xóm Phù Hóa, xã Quảng Thanh.

Xem thêm: Soạn Văn Ai Ơi Mồng 9 Tháng 4 Trang 14, Soạn Bài Ai Ơi Mồng 9 Tháng 4

5. Huyện ba Trạch có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại Huyện cha Trạch

Huyện bố Trạch có 30 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 28 xã: thị xã Hoàn Lão, thị trấn NT Việt Trung, buôn bản Xuân Trạch, làng mạc Mỹ Trạch, làng mạc Hạ Trạch, làng Bắc Trạch, buôn bản Lâm Trạch, làng mạc Thanh Trạch, làng mạc Liên Trạch, làng Phúc Trạch, xóm Cự Nẫm, buôn bản Hải Trạch, xóm Thượng Trạch, làng mạc Sơn Lộc, làng mạc Phú Trạch, buôn bản Hưng Trạch, xã Đồng Trạch, xóm Đức Trạch, thôn Sơn Trạch, làng mạc Vạn Trạch, Xã hoàn Trạch, làng Phú Định, buôn bản Trung Trạch, làng mạc Tây Trạch, thôn Hòa Trạch, làng mạc Đại Trạch, thôn Nhân Trạch, làng Tân Trạch, làng mạc Nam Trạch, buôn bản Lý Trạch.

6. Huyện thành phố quảng ninh có từng nào xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Quảng Ninh

Huyện quảng ninh có 15 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 14 xã: thị xã Quán Hàu, xóm Trường Sơn, thôn Lương Ninh, làng Vĩnh Ninh, làng Võ Ninh, thôn Hải Ninh, làng mạc Hàm Ninh, làng Duy Ninh, làng mạc Gia Ninh, xóm Trường Xuân, Xã hiền khô Ninh, thôn Tân Ninh, xóm Xuân Ninh, làng mạc An Ninh, buôn bản Vạn Ninh.

7. Thị trấn Lệ Thủy có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Lệ Thủy

Huyện Lệ Thủy có 28 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 26 xã: thị xã NT Lệ Ninh, thị trấn Kiến Giang, làng Hồng Thủy, xã Ngư Thủy Bắc, làng Hoa Thủy, làng mạc Thanh Thủy, xóm An Thủy, buôn bản Phong Thủy, xóm Cam Thủy, xóm Ngân Thủy, xã Sơn Thủy, buôn bản Lộc Thủy, làng mạc Ngư Thủy Trung, thôn Liên Thủy, xã Hưng Thủy, thôn Dương Thủy, xóm Tân Thủy, xã Phú Thủy, buôn bản Xuân Thủy, xóm Mỹ Thủy, làng mạc Ngư Thủy Nam, xóm Mai Thủy, xóm Sen Thủy, buôn bản Thái Thủy, buôn bản Kim Thủy, xóm Trường Thủy, xã Văn Thủy, buôn bản Lâm Thủy.

Xem thêm: Xem Phim Hài Tết Hay Nhất (Phần 2 Tập 9, Phim TếT C㔠ThẮM VỀ Lã€Ng 2

8. Thị xã ba Đồn bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại Thị xã tía Đồn

Thị xã tía Đồn có 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 10 xã: Phường tía Đồn, Phường Quảng Long, Phường Quảng Thọ, xóm Quảng Tiên, buôn bản Quảng Trung, Phường Quảng Phong, Phường Quảng Thuận, xã Quảng Tân, làng Quảng Hải, xóm Quảng Sơn, xóm Quảng Lộc, làng mạc Quảng Thủy, làng mạc Quảng Văn, Phường Quảng Phúc, thôn Quảng Hòa, buôn bản Quảng Minh.