CÁC ĐUÔI DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

     

Thông thường dấu hiệu phân biệt loại từ bỏ sẽ phụ thuộc vị trí đứng vào câu hoặc đuôi của nó. Nhưng do thiếu từ vựng hay là không biết giải pháp phân biệt, mà nhiều phần người học hay bị sai tại vị trí này.

Trong nội dung bài viết hôm nay, WISE ENGLISH sẽ hướng dẫn cho bạn phân biệt danh từ bằng cách nhận diện đuôi danh từ. Cùng đón đọc nhé!

*
Bạn đang xem: Các đuôi danh từ trong tiếng anh

I. Những đuôi danh từ thường xuyên gặp

Hậu tốVí dụ
– erwriter, painter, singer, worker, farmer,
– oractor, operator, …
– tionpollution, donation, …
– siondecision, suggestion,…
– ent student, accent, accident, equipment, document,…
– mententertainment, environment, moment,…
– ity, -tyvariety, quality, faculty, honesty, plenty, safety…
– nceimportance, confidence, significance, dependence, resistance, patience
– nesshappiness, darkness, hardness, carelessness, …
– shipscholarship, friendship, relationship, membership, citizenship, …
– thbath, birth, death, oath, growth, health, length, strength, truth, …
– cyfluency, privacy, accuracy, efficiency, emergency,..
– antassistant, accountant, consultant, contestant, inhabitant, …
– icianmagician, physician, musician, electrician, beautician,Politician, …
– istchemist, dentist, pianist, optimist, pessimist.

II. Phương pháp lập danh từ bằng đuôi danh tự trong giờ đồng hồ Anh

1. Hậu tố V + -ion/-tion/-ation/-ition/-sion

Động từDanh từNghĩa
Addadditionsự thêm vào
Correctcorrectionsự sửa chữa
Decidedecisionquyết định
Discussdiscussioncuộc thảo luận
Informinformationthông tin
Inviteinvitationlời mời
Permitpermissionsự cho phép
Preservepreservationbảo quản
Produceproductionsản xuất
Repeatrepetitionsự lặp lại
Rotaterotationsự luân phiên

2. V + -ment/-ance/-ence/-age/-ery/-ing/-al

 Động từ Danh từ Nghĩa
Acceptacceptancesự chấp nhận
Achieveachievementthành tựu
Arrangearrangementsự chuẩn bị đặt
Attendattendancesự gồm mặt
Arrivearrivalsự đến
Buildbuildingtòa nhà
Differdifferencesự khác nhau
Disappointdisappointmentsự thất vọng
Employemploymentviệc làm
Existexistencesự tồn tại
Feelfeelingcảm xúc
Improveimprovementsự cải thiện
Movemovementsự di chuyển
Paypaymentsự trả tiền
Dependdependencesự lệ thuộc
Performperformancemàn trình diễn
Teachteachingdạy học
Robrobberyvụ cướp
Useusagecách dùng


*Xem thêm: Định Nghĩa Về Fan Của Blackpink Gọi Là Gì, Định Nghĩa Về Fan Blink Trong Kpop

3. V + -er/-or/-ar/-ant/-ent/-ee/

Động từDanh từNghĩa
Accountaccountantkế toán
ActActordiễn viên
Applyapplicantngười xin việc
Assistassistantngười phụ tá
Attendattendantngười tham dự
Begbeggarngười ăn xin
Buildbuilderthợ xây
Calculatecalculatormáy tính
Cookcookerbếp nấu nướng ăn
Drivedrivertài xế
Employemployeengười làm công
Editeditorbiên tập viên
Instructinstructorngười hướng dẫn
Ownownerngười chủ
Paypayeengười được trả tiền
Serveservantngười góp việc

4. N + -ist/-an/-ian/-ess

Danh từDanh từNghĩa
Actactressnữ diễn viên
AmericaAmericanngười Mỹ
Journaljournalistnhà báo
Librarylibrarianthủ thư
Musicmusiciannhạc sĩ
Physicsphysicistnhà trang bị lý
Princeprincesscông chúa
SciencescientistNhà khoa học
Tigertigresscọp cái
Tourtouristkhách du lịch

5. N + -ism/-ship

Danh từĐộng từNghĩa
Scholarscholarshiphọc bổng
Friendfriendshiptình bạn
Sportsmansportsmanshiptinh thần thể thao
Realrealismthực tếXem thêm: Những Bài Văn Hay Về Trẻ Em Bé Hay Nhất, Những Bài Thơ Nói Về Trẻ Em Làm Việc Nhà

communismchủ nghĩa cùng sản

6. Adj + -y/-ity/-ty/-cy/-ness/-ism/-dom

Tính từDanh từNghĩa
Carefulcarefulnesssự cẩn thận
Carelesscarelessnesssự bất cẩn
Certaincertaintysự cứng cáp chắn
Clearclaritysự rõ ràng
Coldcoldnesssự rét mướt lẽo
Freefreedomsự từ bỏ do
Popularpopularitysự phổ biến
Richrichnesssự giàu có
Nationalnationalityquốc tịch
Possiblepossibilitykhả năng
Responsibleresponsibilitytrách nhiệm
Realrealitythực tế
Stupidstupiditysự ngây ngô độn
Socialsocialismchủ nghĩa làng hội
Individualindividualismchủ nghĩa cá nhân

7. Adj tận cùng -ent cùng -ence

Tính từDanh từNghĩa
Intelligentintelligencesự thông minh
Confidentconfidencesự từ tin
Silentsilencesự im lặng

III. Bài tập áp dụng

Bài 1

Chuyển các động trường đoản cú sau lịch sự dạng danh từ: (Verb → Noun)

ListenStatePresentSpeakEditPaintDriveActWaitLearn

Bài 2

Chuyển các tính từ bỏ sau lịch sự dạng dạng từ: (adj → noun)

Happy SadShyLazyCrazyKindSadBusyDifficultResponsibleAble

Đáp án

Bài 1:

ListenerStatementPresentationSpeakerEditorPainterDriverActor – ActressWaiter – WaitressLearner

Bài 2:

Happiness 6. SadnessShyness 7. BusinessLaziness 8. DifficultyCraziness 9. ResponsibilityKindness 10.Ability