BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM MẦM NON

     
Đầu mỗi năm học, các trường đều tổ chức triển khai họp phụ huynh để thông báo về kế hoạch học tập trong năm học mới tương tự như đặt ra mục tiêu phấn đáu. Sau đó là 04 mẫu mã biên bản họp phụ huynhđầu năm cho các cấp học.
*
Mục lục bài viết

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Bạn đang xem: Biên bản họp phụ huynh đầu năm mầm non

Năm học.......................

- Giáo viên nhà nhiệm lớp:..............................................................


- mở màn vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm................

- Địa điểm:......................................................................................

- nhà tọa:........................................................................................

- Thư ký:.........................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh tất cả mặt:..............................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:..........................................................

2. Tuyên cha lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường........................................................... Lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học tập và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện bố mẹ học sinh:

1. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội trưởng

2. Ông/Bà:........................................................................... đưa ra hội phó

3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp với mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

b) khó khăn khăn:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu cùng biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Tường Thuật Câu Điều Kiện Lớp 11 Violet 2022, Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 1 Lớp 6

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b) một số biện pháp:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm ngoái và download sắm, thay thế sửa chữa cơ sở vật hóa học năm nay:

- bỏ ra ngày lễ, tết

- Quỹ hội phụ thân mẹ:

- chuyển động đội:

- cài đặt quà phạt thưởng cho học viên HK I, HK II:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- sắm sửa dụng gắng học tập, vệ sinh lớp:

- học tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô đánh đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý loài kiến của phụ huynh:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Xem thêm: Pha Màu Gì Ra Màu Nâu Từ Các Màu Cơ Bản, Cách Để Pha Màu Nâu Từ Các Màu Cơ Bản

III. Kết thúc

Cuộc họp hoàn thành vào lúc.........giờ...........phút thuộc ngày.Chủ tọa Thư ký Hội trưởng hội phụ huynh học sinh