Biên Bản Cho Mượn Tài Sản

     
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Biên bản cho mượn tài sản


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

Cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG mang lại MƯỢN TÀI SẢN

Số: …../…../HĐ

 

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., tại ………………………..Chúng tôi bao gồm có:

BÊN mang đến MƯỢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………Sinh ngày:…………………..……

Chứng minh quần chúng. # số:………………………..…..cấp ngày………..……tại………………………………..

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ……………………

………………………………………………………………………...…………………………………….……….

Hoặc tất cả thể chọn 1 trong các chủ thể sau:

1. Công ty là vk chồng:

Ông:……………………………….……………………………………………Sinh ngày:………………………

Chứng minh quần chúng số:………………………..…..cấp ngày………..……tại………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu hay trú thì ghi đăng ký tạm trú): ………………….

………………………………………………………………………...…………………………………….……...

 

Cùng vk là Bà:……………………………………………………..…………Sinh ngày:…………………….…

Chứng minh nhân dân số:………………………..…..cấp ngày………..……tại………………………………

Hộ khẩu hay trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ………………….

………………………………………………………………………...…………………………………….……...

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú không giống nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

 

2. Công ty là hộ gia đình:

Họ cùng tên chủ hộ: …………………….………………………………………Sinh ngày:………………….……

Chứng minh quần chúng. # số:………………………..…..cấp ngày………..……tại………………………………

Hộ khẩu hay trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đk tạm trú): ………………….

………………………………………………………………………...…………………………………….……...

 

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên: ……………………………………………………………………Sinh ngày:…………………...……

Chứng minh dân chúng số:………………………..…..cấp ngày………..……tại………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu hay trú thì ghi đăng ký tạm trú): …………………..

………………………………………………………………………...…………………………………….………

 

* trong trường hợp những chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ cùng tên bạn đại diện: …………………….……………………………Sinh ngày:……………….…………

Chứng minh dân chúng số:………………………..…..cấp ngày………..……tại………………………………..

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường hợp không có hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đăng ký tạm trú): …………………...

………………………………………………………………………...…………………………………….……….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp thay mặt theo ủy quyền) số: …………………………………….…………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

 

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: …………………………………………….……………………………………………..…………….

Trụ sở: ……………………………………………………………………..…………………………………………

Quyết định thành lập số:…………………………..…………………………..….ngày…. tháng …. năm ………

do ………………………………………………………………………….cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký sale số:……………………………..……….ngày…. tháng …. năm ……….

do ………………………………………………………………………….cấp.

Họ với tên fan đại diện: : ………………………………………………….……. Sinh ngày: : ………………….

Chức vụ: : ……………………………………………………….…………………...…..…………………………...

Chứng minh quần chúng số: : ……………………….……cấp ngày: ……………tại: ………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện thay mặt theo ủy quyền) số: ………………………………….………….…….

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Xem thêm: Cách Block Facebook Người Khác, Block Trên Facebook Là Gì

 

BÊN MƯỢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

             

Hai bên gật đầu thực hiện việc mượn gia tài với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: TÀI SẢN MƯỢN

Mô tả cụ thể các cụ thể về tài sản mượn. Nếu tài sản mà lao lý quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì ghi rõ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu.

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

             

ĐIỀU 2: THỜI HẠN MƯỢN

Thời hạn mượn tài sản nêu trên là: ...................................................................................................

 

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH MƯỢN

Mục đích mượn tài sản nêu trên là: ..................................................................................................

             

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có những nghĩa vụ sau đây:

a. Cung cấp tin cần thiết về bài toán sử dụng gia sản và khuyết tật của tài sản, giả dụ có;

b. Thanh toán giao dịch cho bên B chi tiêu sửa chữa, ngân sách chi tiêu làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);

c. Bồi hoàn thiệt sợ cho mặt B, nếu biết gia tài có khuyết tật nhưng mà không báo cho bên B biết dẫn mang lại gây thiệt sợ cho bên B, trừ hầu như khuyết tật mà bên B biết hoặc đề xuất biết.

2. Mặt A có các quyền sau đây:

a. Đòi lại gia tài ngay sau khoản thời gian bên B có được mục đích, (nếu không thỏa thuận hợp tác về thời hạn mượn); nếu bên A mong muốn đột xuất và cung cấp bách phải sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại gia tài đó mặc dù bên B chưa đã có được mục đích, nhưng nên báo trước một thời gian phù hợp là......................................……

b. Đòi lại tài sản khi bên B áp dụng không đúng mục đích, công dụng, ko đúng phương pháp đã thoả thuận hoặc cho tất cả những người khác mượn lại mà không tồn tại sự đồng ý của bên A;

c. Đòi đền bù thiệt hại so với tài sản do mặt B khiến ra.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Mặt B có các nghĩa vụ sau đây:

a. Giữ lại gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của thiết yếu mình, không được tự ý đổi khác tình trạng tài sản; nếu tài sản bị lỗi hỏng thông thường thì đề nghị sửa chữa;

b. Không được cho những người khác mượn lại, nếu không tồn tại sự đồng ý của mặt A;

c. Trả lại gia tài mượn đúng thời hạn (nếu bao gồm thời hạn); hoặc trả lại tài sản ngay sau thời điểm đạt được mục tiêu mượn (nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản);

d. Bồi hoàn thiệt hại, nếu làm cho hư hỏng, mất mát tài sản mượn.

2. Bên B có các quyền sau đây:

a. Được sử dụng gia sản mượn theo đúng công dụng của gia tài và đúng mục đích đã thỏa thuận;

b. Yêu cầu mặt A phải thanh toán ngân sách chi tiêu hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm đội giá trị gia tài mượn, (nếu bao gồm thỏa thuận).

 

ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

Lệ phí xác thực hợp đồng này do bên .…... Chịu trách nhiệm nộp. 

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện vừa lòng đồng mà lại phát sinh tranh chấp, các bên cùng cả nhà thương lượng xử lý trên bề ngoài tôn trọng quyền hạn của nhau; trong trường thích hợp không giải quyết và xử lý được, thì một trong các hai bên bao gồm quyền khởi kiện để yêu ước toà án bao gồm thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B phụ trách trước pháp luật về đầy đủ lời cam kết sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân, về gia sản đã ghi trong đúng theo đồng này là đúng sự thật;

b. Bài toán giao phối hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối hoặc ép buộc;

c. Tiến hành đúng và rất đầy đủ tất cả những thoả thuận đang ghi trong hòa hợp đồng này.

d. Các cam đoan khác...

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân vẫn ghi trong phù hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã lưu ý kỹ, hiểu rõ về gia sản mượn;

c. Câu hỏi giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối hoặc nghiền buộc;

d. Triển khai đúng và khá đầy đủ tất cả những thỏa thuận sẽ ghi trong thích hợp đồng này.

đ. Các cam đoan khác: ...

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Phía hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nhiệm vụ và tác dụng hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp luật của vấn đề giao kết hợp đồng này.

2. 2 bên đã tự đọc Hợp đồng, sẽ hiểu và đồng ý tất cả các quy định ghi trong thích hợp đồng và ký kết vào phù hợp đồng này trước sự xuất hiện của người dân có thẩm quyền bệnh thực.

Hoặc tất cả thể lựa chọn 1 trong các trường hợp sau đây:

- Hai mặt đã tự đọc Hợp đồng, vẫn hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong phù hợp đồng và ký, lăn tay vào vừa lòng đồng này trước sự xuất hiện của người dân có thẩm quyền hội chứng thực;

- Hai bên đã tự gọi Hợp đồng, đã hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng cùng điểm chỉ vào đúng theo đồng này trước sự xuất hiện của người dân có thẩm quyền chứng thực;

- Hai mặt đã nghe người có thẩm quyền xác thực đọc đúng theo đồng, sẽ hiểu và đồng ý tất cả các quy định ghi trong phù hợp đồng và cam kết vào phù hợp đồng này trước sự có mặt của người dân có thẩm quyền bệnh thực;

- Hai bên đã nghe người có thẩm quyền xác nhận đọc hòa hợp đồng, đang hiểu và gật đầu tất cả các lao lý ghi trong hợp đồng với ký, điểm chỉ vào đúng theo đồng này trước sự xuất hiện của người có thẩm quyền hội chứng thực;

- Hai bên đã nghe người có thẩm quyền xác nhận đọc vừa lòng đồng, vẫn hiểu và đồng ý tất cả các quy định ghi trong thích hợp đồng và điểm chỉ vào thích hợp đồng này trước sự xuất hiện của người dân có thẩm quyền triệu chứng thực;

- Hai mặt đã nghe bạn làm hội chứng đọc thích hợp đồng, vẫn hiểu và đồng ý tất cả các lao lý ghi trong đúng theo đồng và cam kết vào phù hợp đồng này trước sự xuất hiện của người dân có thẩm quyền hội chứng thực;

- Hai mặt đã nghe tín đồ làm bệnh đọc phù hợp đồng, vẫn hiểu và đồng ý tất cả các luật pháp ghi trong thích hợp đồng với ký, lăn tay vào vừa lòng đồng này trước sự có mặt của người dân có thẩm quyền triệu chứng thực;

- Hai mặt đã nghe người làm hội chứng đọc hợp đồng, đang hiểu và đồng ý tất cả các lao lý ghi trong vừa lòng đồng và điểm chỉ vào đúng theo đồng này trước sự có mặt của người dân có thẩm quyền chứng thực;

3. Vừa lòng đồng này có hiệu lực nhắc từ              

 

                                BÊN A                                                           BÊN B

              (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                     (ký, điểm chỉ với ghi rõ chúng ta tên)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. Mon .…. Năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

(Trường hợp xác nhận ngoài giờ thao tác làm việc hoặc theo đề xuất của tình nhân cầu xác thực được thực hiện ngoài giờ làm cho việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng văn bản trong vết ngoặc đơn)

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố …………………………….

(Trường phù hợp việc xác thực được tiến hành ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện xác thực và Ủy ban nhân dân)

Tôi (ghi rõ bọn họ tên, chức vụ của người triển khai chứng thực) ……………………., ………………………… quận (huyện) ………...…. thành phố …………………………..

CHỨNG THỰC:

- hòa hợp đồng mượn tài sản này được giao kết giữa mặt A là……………………. Và mặt B là..………………….; những bên vẫn tự nguyện  thỏa thuận giao phối hợp đồng và khẳng định chịu nhiệm vụ trước pháp luật về văn bản Hợp đồng;

- Tại thời khắc chứng thực, các bên giao kết hợp đồng đều có năng lực hành động dân sự tương xứng theo dụng cụ của pháp luật;

- câu chữ thỏa thuận của những bên tương xứng với pháp luật, đạo đức xã hội;

- những bên giao kết sẽ đọc vừa lòng đồng này, đã đồng ý toàn cỗ nội dung ghi trong thích hợp đồng và đã ký kết vào đúng theo đồng này trước sự xuất hiện của tôi;

Hoặc có thể lựa chọn một trong những trường thích hợp sau đây:

- những bên giao kết đã đọc vừa lòng đồng này, đã gật đầu đồng ý toàn cỗ nội dung ghi trong hợp đồng với đã ký, lăn tay vào thích hợp đồng  trước sự xuất hiện của tôi;

- những bên giao kết đang đọc lại đúng theo đồng này, đã chấp nhận toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng cùng đã lăn tay vào đúng theo đồng trước sự có mặt của tôi;

- những bên giao kết đã nghe người có thẩm quyền xác nhận đọc phù hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào vừa lòng đồng trước sự xuất hiện của tôi;

- những bên giao kết  sẽ nghe người có thẩm quyền xác nhận đọc thích hợp đồng này, đã gật đầu đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong thích hợp đồng này cùng đã điểm chỉ vào đúng theo đồng trước sự có mặt của tôi;

- các bên giao kết sẽ nghe người có thẩm quyền chứng thực đọc lại hòa hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong thích hợp đồng cùng đã ký, lăn tay vào hòa hợp đồng trước sự có mặt của tôi;

- Hai mặt đã nghe tín đồ làm hội chứng đọc hòa hợp đồng, đang hiểu và chấp nhận tất cả các luật pháp ghi trong phù hợp đồng và cam kết vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc thích hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các quy định ghi trong phù hợp đồng với ký, lăn tay vào thích hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi;

- Hai bên đã nghe fan làm bệnh đọc thích hợp đồng, đang hiểu và đồng ý tất cả các quy định ghi trong hợp đồng và điểm chỉ vào phù hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi;

- Hợp đồng này được lập thành …... Bản chính (mỗi bạn dạng chính gồm ..... Tờ, .….trang), cung cấp cho :

+ mặt A .…. Phiên bản chính

+  bên B.…. Phiên bản chính             

+ lưu lại tại Phòng bốn pháp một phiên bản chính.

Xem thêm: Quy Đổi Độ K Sang Độ C Huyển Đổi Kelvin Sang Độ C, Chuyển Đổi Kelvin Sang Độ C

                                                                            Số hội chứng thực……….. , quyển số ……..TP/CC- …....

                                                                                         người dân có thẩm quyền hội chứng thực                                                                                      (ký, đóng góp dấu với ghi rõ chúng ta tên, chức vụ)