BÀI THU HOẠCH MODULE 14 THCS VIOLET

     

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tục Giáo viên đa dạng 2022 góp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều ý tưởng mới để triển khai xong bài thu hoạch cuối khóa tập huấn tu dưỡng giáo viên năm 2022 của mình.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch module 14 thcs violet

Theo hiện tượng tại Thông bốn số 17/2019/TT-BGDĐT, mỗi giáo viên tiến hành chương trình tu dưỡng thường xuyên bảo đảm thời lượng sau:

Chương trình tu dưỡng 01: khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình tu dưỡng 02: khoảng chừng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Vì vậy, mỗi giáo viên phải tự chọn Module tu dưỡng cho phù hợp, bảo đảm an toàn theo pháp luật của Thông bốn 17. Sau khoản thời gian bồi chăm sóc xong, giáo viên phải viết bài thu hoạch nhằm tổng kết lại hầu hết gì đang học được trong thời gian vừa qua. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết đưới đây:


Bài thu hoạch BDTX thầy giáo theo Thông bốn 17

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Phẩm chất nhà giáo

Chuyên môn nghiệp vụ


Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục

Phát triển quan hệ giữa bên trường, gia đình và xã hội


Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2022

UBND..........TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ với tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Ngày tháng năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Trình độ chuyên môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

Xem thêm: Những Con Mèo Đẹp Nhất Thế Giới Được Công Nhận, Top 8 Giống Mèo Đẹp Nhất Thế Giới Được Công Nhận

5. Nhiệm vụ được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày vấn đề học tập và thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên dựa trên chiến lược BDTX của cá thể đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt tác dụng như cố gắng nào, rút kinh nghiệm tay nghề được gì?)

Nội dung 1 (30 tiết)Nội dung 2 (30 tiết)Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đủ 04 module nghiên cứu, học tập)

2. BÀI HỌC tởm NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021 (ghi mã module, tên của 04 module trong tài liệu BDTX đối với nội dung 3).

.........., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Thầy giáo tự tiến công giá, xếp loại: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và năng lực (5đ)Vận dụng kỹ năng (5đ)Tiếp thu kiến thức và kĩ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm mức độ vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban lãnh đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và khả năng (5đ)Vận dụng kiến thức và kỹ năng (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kĩ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ Tháng........ Năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài xích thu hoạch tu dưỡng thường xuyên

Theo Thông tư 17, công tác bồi dưỡng số 1 và 2 rất có thể cắt bớt nhưng riêng với lịch trình số 3 cần yếu cắt bớt thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình tu dưỡng 3 là chương trình bồi dưỡng chứa 15 module chính, với chương trình này thì yêu ước mỗi gia sư sẽ lựa chọn một hoặc một trong những module phù hợp đảm bảo an toàn bồi chăm sóc đúng nhu yếu thực tế của từng cá nhân cũng như theo yêu thương cầu, khuyên bảo của cơ sở giáo dục và đào tạo mà vẫn đảm bảo an toàn thời lượng bồi dưỡng theo quy định. Dưới đấy là là 1 số chủ đề:

- chủ thể về Phẩm chất nhà giáo sẽ tất cả 4 module đó là:

Nâng cao phẩm chất đạo đức đơn vị giáo trong toàn cảnh hiện nayXây dựng phong thái của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh hiện nayPhát triển trình độ chuyên môn của bạn dạng thân.

- chủ đề về trình độ nghiệp vụ sẽ tất cả 3 module:

Xây dựng chiến lược dạy học và giáo dục đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.Sử dụng cách thức dạy học cùng giáo dục cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.Kiểm tra, review học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất năng lượng học sinh.

- chủ đề về Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục bao gồm 4 module:

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong vận động dạy học cùng giáo dụcXây dựng văn hóa nhà trường trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thôngThực hiện tại quyền dân công ty trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thôngThực hiện nay và tạo trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

Xem thêm: Danh Từ Số Nhiều Đặc Biệt Trong Tiếng Anh, Danh Từ Số Ít Và Số Nhiều

- chủ thể về cách tân và phát triển mối quan hệ giữa công ty trường, mái ấm gia đình và xã hội thì bao gồm 5 module là:


Tạo dựng mối quan hệ bắt tay hợp tác với bố mẹ học sinh và những bên liên quan trong hoạt động dạy học cùng giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.Phối thích hợp giữa công ty trường, gia đình và buôn bản hội nhằm thực hiện chuyển động dạy học tập cho học viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.Phối đúng theo giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.Nâng cao năng lượng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc so với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.Ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị technology trong dạy dỗ học cùng giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về