Bài Tập Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

     

Báo cáo kết quả chuyển động sản xuất sale của doanh nghiệp cho biết trong kỳ doanh nghiệp sale có hiệu quả không?

Bài viết bên dưới đây, đội hình giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Kế toán Lê Ánh vẫn hướng dẫn đưa ra tiết chúng ta cách lập report kết quả hoạt động sản xuất marketing theo thông tư 200.
Bạn đang xem: Bài tập lập báo cáo kết quả kinh doanh

*

Cách lập report kết quả vận động sản xuất ghê doanh
Xem thêm: Đây Là Cách Xóa Tin Nhắn Hàng Loạt Trên Facebook, Cách Xóa Tin Nhắn Messenger

1. Căn cứ lập report kết quả hoạt động sản xuất khiếp doanh

- “Số năm nay” trên báo cáo họat động sale của năm trước để lấy vào “Số năm trước”

- Số liệu bên trên sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho những tài khoản từ các loại 5 đến loại 9.
Xem thêm: Khái Niệm Lỗi Việt Vị Nghĩa Là Gì Và Ra Đời Từ Bao Giờ? Luật Việt Vị (Bóng Đá)

*

Báo cáo kết quả vận động sản xuất ghê doanh


2. Phương pháp lập báo cáo kết quả chuyển động sản xuất ghê doanh

Cột (3) “Thuyết minh”: số liệu chi tiết của tiêu chuẩn này trong bạn dạng thuyết minh báo cáo tài thiết yếu nămCột (5) “Năm trước”: số liệu ghi nghỉ ngơi cột 4 “năm nay” của từng chỉ tiêu khớp ứng của report này năm ngoái hoặc theo số đã điều chỉnh trong trường phù hợp phát hiện ra sai sót hiểm yếu của các năm kia có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của khách hàng trong các năm ngoái phải điều chỉnh hồi tốCác tiêu chuẩn ghi cột (4) “năm nay” :

Chỉ tiêu

Mã số

Cách xác định

Doanh thu bán sản phẩm và cung câp dịch vụ

01

Tổng số phát sinh bên bao gồm của thông tin tài khoản 511

+ những khoản bớt trừ doanh thu

02

Số phạt sinh mặt Nợ TK 511 đối ứng cùng với bên tất cả TK 521, TK 333

+ lệch giá thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

10

Số vạc sinh bên Nợ của TK 511 đối ứng với bên tất cả của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ giá bán vốn chào bán hàng

11

Tổng số phát sinh bên có của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

Mã số 20 = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu vận động tài chính

21

Tổng số phạt sinh mặt Nợ của TK 515 đối ứng cùng với bên gồm TK 911

Chi giá tiền tài chính

22

Tổng số tạo ra bên có TK 635 đối ứng với mặt Nợ TK 911

Chi tổn phí lãi vay

23

Căn cứ vào sổ kế toán cụ thể TK 635, phần giá cả lãi vay vào kỳ

Chi phí làm chủ kinh doanh

24

Tổng số tạo nên bên gồm TK 642 đối ứng với bên Nợ của TK 911

+Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

Mã số 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)

Nếu kết quả lỗ thì ghi vào ngoặc đơn (…)

+ thu nhập khác

31

Tổng số phạt sinh bên Nợ của tài khoản 711 đối ứng với bên bao gồm của TK 911

+ túi tiền khác

32

Tổng số tạo ra bên gồm của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911

+ lợi nhuận khác

40

MS40 = MS 31 – MS 32

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện nay hành

51

Tổng số phát sinh bên có TK 8211 đối ứng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số phân phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng cùng với bên có TK 911

+ chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

Tổng số tạo nên bên tất cả TK 8212 đối ứng với bên Nợ Tk 911

hoặc Tổng số phạt sinh mặt Nợ TK 8212 đối ứng cùng với bên bao gồm TK 911

+ lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

 

*

Lãi suy sút trên cổ phiếu

71

 

*

 

Kế toán Lê Ánh - nơi đào tạo số 1 các khóa học nguyên tắc kế toán, khóa học kế toán tổng hợp thực hành và khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thuế chăm sâu. độc giả có thể tìm hiểu thêm các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán online của trung tâm.