Bài Tập Kiểu Xâu Tin Học 11

     

Mời quý thầy cô cùng những em học sinh cùng tìm hiểu thêm nội dung bài học kinh nghiệm 12 hình dạng xâu dưới đây. Cùng với nội dung trình diễn logic, rõ ràng, công ty chúng tôi hi vọng đây đang là hành trang giúp các em học tập thật tốt môn Tin học tập 11.

Bạn đang xem: Bài tập kiểu xâu tin học 11


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Khai báo

1.2. Các thao tác làm việc xử lí xâu

2. Bài bác tập minh họa

3. Luyện tập

3.1. Bài tập từ bỏ luận

3.2. Bài xích tập trắc nghiệm

3.3. Trắc nghiệm Online

4. Kết luận


*


Xâu: là một dãy kí tự trong bảng mã ASCII. Từng kí trường đoản cú được điện thoại tư vấn là 1 phần tử của xâu.

- số lượng kí tự vào xâu được call là độ nhiều năm của xâu .

- Xâu gồm độ dài bởi 0 gọi là xâu rỗng.

- Tham chiếu tới bộ phận trong xâu được xác định thông qua chỉ số của thành phần trong xâu.


Để khai báo dữ liệu kiểu xâu ta thực hiện tên nói riêng string, tiếp theo sau là dộ dài lớn số 1 của xâu(không vượt thừa 255 kí tự đặt trong vệt ngoặc < và > )

Cú pháp:

Var:string<độ dài lớn nhất của xâu>;

Hoặc

Var :string;

Ví dụ:

Var ten:string<26>;

Var chuthich:string;

1.2. Các thao tác xử lí xâu

a) Phép ghép xâu

Kí hiệu là lốt (+), được thực hiện để ghép các xâu thành một. Rất có thể thực hiện nay ghép xâu đối với hằng và vươn lên là xâu.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 3.42 Gam Hỗn Hợp, Đốt Cháy Hoàn Toàn 3

Ví dụ:

"Tin hoc"+ "11" sẽ đến xâu có tác dụng là "Tin hoc 11".

b) những phép so sánh như bằng (=), không giống (), nhỏ hơn (Hướng dẫn giải

Đoạn chương trình thiết lập đặt:

program vd1;

uses crt;

var

a,b:string;

begin

clrscr;

write("nhap ho ten thu nhat:");

readln(a);

write("nhap ho ten thu hai :");

readln(b);

if length(a)>length(b) then

write(a)

else

write(b);

readkey;

end.

- Tham số của các hàm với thủ tục chuẩn chỉnh phải thích hợp lí, ví dụ điển hình không thể cần sử dụng Insert(sl,s2,I0) khi length(s2)Hướng dẫn giải

Đoạn chương trình mua đặt:

program vd2;

uses crt;

var

a,b:string;

begin

clrscr;

write("nhap xau thu nhat:");

readln(a);

write("nhap xau thu hai :");

readln(b);

if a<1>=b

then writeln("Trung nhau")

else

writeln("Khac nhau");

readkey;

end.

Khi chạy chương trình, nhập các xâu vào: trường hợp kí tự trước tiên của xâu thứ nhất " thu do" ko trùng cùng với kí tự cuối cùng của xâu vật dụng hai"ha noi " thì chương trình đưa ra thông báo: “Khac nhau”, trái lại chương trình đưa ra thông báo: “Trung nhau" kquả của chương trình cho như hình bên dưới đây:

*3. Luyện tậpCâu 1:Độ dài về tối đa của xâu kí tự vào PASCAL là gì?

Câu 2:Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Tác dụng của hàm Length(S) là gì?

Câu 3:Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Công dụng của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là gì?

Câu 4:Đoạn công tác sau in ra hiệu quả nào ?

Program Welcome ;

Var a : string<10>;

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

Xem thêm: Cách Làm Bản Tường Trình Bài Thực Hành 6 Hóa Học 8 Bài Thực Hành 3

Câu 5:Chostrlà một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện các bước gì ?

for i := length(str) downto 1 do

write(str) ;


Câu 1:Cho khai báo sau:Var hoten : String;

Phát biểu nào dưới đấy là đúng ?

A. Câu lệnh sai vì chưng thiếu độ dài về tối đa của xâu

B. Xâu có độ dài lớn số 1 là 0

C. Xâu bao gồm độ dài lớn số 1 là 255

D. Cần phải khai báo kích cỡ của xâu sau đó

Câu 2:Hãy chọn cách thực hiện ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vào S2 ban đầu từ địa chỉ vt

B. Chèn xâu S2 vào S1 bước đầu từ địa điểm vt

C. Nối xâu S2 vào S1

D. Xào luộc vào cuối S1 1 phần của S2 từ địa chỉ vt

Câu 3:Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự không tồn tại kí trường đoản cú nào call là ?

A. Xâu không;

B. Xâu rỗng;

C. Xâu trắng;

D. Chưa hẳn là xâu kí tự;

Câu 4:Trong ngữ điệu lập trình Pascal, khai báo nào trong số khai báo sau làsaikhi khai báo xâu kí từ bỏ ?

A. Var S : string;

B. Var X1 : string<100>;

C. Var S : string<256>;

D. Var X1 : string<1>;

Câu 5:Trong ngữ điệu lập trình Pascal, sau khoản thời gian chương trình thực hiện xong đoạn công tác sau, giá trị của biến chuyển S là ?

S := ‘Ha Noi cài đặt thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(‘Mua thu’, S, 1);

A. Ha Noi mua thu;

B. Tải thu Ha Noi tải thu;

C. Cài thu Ha Noi;

D. Ha Noi;


3.3.Trắc nghiệm Online


Các em hãy rèn luyện bài trắc nghiệm mẫu mã xâuTin học 11 sau để nắm vững thêm kiến thức và kỹ năng bài học.

Trắc Nghiệm
4. Kết luận

Sau lúc học ngừng nội dung bài xích kiểu xâu môn Tin học tập 11 các em cố kỉnh được hầu như nội dung bao gồm sau: