Bài tập kế toán tài chính có lời giải

     

Bài tập kế toán tài chủ yếu doanh nghiệp – bài xích 1

*
Bài tập kế toán tài thiết yếu doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có 2 đơn vị cơ sở A & B sale khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng, kế toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Hồi tháng có tình hình kinh doanh như sau:

Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – gồm lời giải: bài xích 2

Yêu cầu: Lp cây bút toán nht ký những nghip vkinh tế phát sinh ti công ty, đơn vcơ sA với B.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán tài chính có lời giải

Giải bài xích tập bài tập kế toán tài chính tài chính doanh nghiệp:

1.­ công ty chi chi phí mặt cấp cho vốn mang đến A 200.000.000đ, cấp vốn mang lại B 1 TSCĐ hữu hình có nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.

Kế toán tài chính doanh nghiệp tại công ty:

a/ Nợ TK 1361(A): 200.000.000Có TK 1111: 200.000.000b/ Nợ TK 1361(B): 100.000.000Nợ TK 214: 50.000.000Có TK 211: 150.000.000

+ kế toán tại cửa hàng A:

Nợ TK 1111: 200.000.000Có TK 411: 200.000.000

+ kế toán tại các đại lý B:

Nợ TK 211 150.000.000Có TK 214 50.000.000Có TK 411 100.000.000

2. Công ty lập “Phiếu xuất kho kiêm vận động nội bộ” hàng giá bán xuất kho 100.000.000đ, giá cả nội cỗ chưa thuế 110.000.000đ chuyển mang lại A, nhưng A chỉ nhập kho thực tế có giá chỉ xuất kho 90.000.000đ, giá cả nội bộ chưa thuế 100.000.000đ, mặt hàng thiếu chưa rõ lý do do công ty phụ trách theo dõi.

 + Kế toán tài chủ yếu doanh nghiệp tại công ty

a/ Nợ TK 157: 100.000.000Có TK 156: 100.000.000b/ Nợ TK 1381: 10.000.000Có TK 157: 10.000.000

+ kế toán tại các đại lý A

Nợ TK 156: 110.000.000Có TK 336(Cty): 110.000.000

3. Công ty trả rứa hoá đơn khoản nợ tháng trước về chi tiêu vận chuyển bán hàng cho B 9.900.000đ bằng TGNH, trong những số ấy thuế GTGT khấu trừ 900.000đ.

Xem thêm: Giải Bài Toán Tháp Hà Nội Đệ Quy Trong C/C++, Bài Toán Tháp Hà Nội (Tower Of Hanoi)

+ Kế toán trên công ty:

Nợ TK 1368(B): 9.900.000Có TK 1121: 9.900.000

+ kế toán tài chính tại cửa hàng B

Nợ TK 331: 9.900.000Có TK 336(Cty): 9.900.000

4. Theo lệnh công ty, A chuyển mang đến B lô sản phẩm hóa giá thành chưa thuế bên trên hoá solo 30.000.000đ, giá xuất kho 28.000.000đ. Đơn vị cửa hàng B thừa nhận đủ sản phẩm & hàng hóa nhập kho.

+ kế toán tài chính tại cửa hàng A:

a/ Nợ TK 1368(Cty): 33.000.000Có TK 3331: 3.000.000Có TK 512: 30.000.000b/ Nợ TK 632: 28.000.000Có TK 156: 28.000.000

+ kế toán tại các đại lý B:

Nợ TK 156: 30.000.000Nợ TK 133: 3.000.000Có TK 336(Cty): 33.000.000

+ Kế toán tài chính doanh nghiệp tại Công ty

Nợ TK 1368(B): 33.000.000Có TK 336(A): 33.000.000

5. Đơn vị các đại lý B đưa ra tiền mặt 800.000đ trả lại khấu hao áp dụng TSCĐ cho công ty (trả vốn).

Kế toán tại đại lý B:

Nợ TK 411: 800.000Có TK 1111: 800.000

+ Kế toán tài chính doanh nghiệp tại Công ty

Nợ TK 1111: 800.000Có TK 1361(B): 800.000

6. Cơ sở A phân phối hết hàng nhận ở nghiệp vụ 2 thu bởi tiền mặt theo giá bán chưa thuế 110.000.000đ.

Xem thêm: Cách Xóa Dòng Trong Word 2010, Cách Xóa Dòng, Cột Trong Word 2007 2010 2013

Kế toán tại các đại lý A

a/ Nợ TK 111: 121.000.000Có TK 33311: 11.000.000Có TK 511: 110.000.000b/ Nợ TK 632: 110.000.000Có TK 156: 110.000.000

7. Cửa hàng A lập bảng kê hàng cung cấp ở nhiệm vụ 2 gởi doanh nghiệp và doanh nghiệp đã lập hoá 1-1 gởi A. Doanh nghiệp cũng đã xử trí hàng thiếu lý do do xuất nhầm, thực hiện điều chỉnh sổ sách.

Kế toán tài bao gồm doanh nghiệp tại Công ty

a/ Nợ TK 1368(A): 110.000.000Có TK 3331: 10.000.000Có TK 512: 100.000.000b/ Nợ TK 632: 90.000.000Có TK 157: 90.000.000c/ Nợ TK 156: 10.000.000Có TK 1381: 10.000.000+ kế toán tài chính tại đại lý A:Nợ TK 133: 10.000.000CóTK 632: 10.000.000