Bài 9 Sinh Học 12

     

Qua bài học này, các em sẽ biết được thí nghiệm lai 2 tính trạng:thí nghiệm của Mendel, giải đam mê kết quả bởi sơ đồ lai, phân tích và lý giải bằng đại lý tế bào học, cách viết giao tử các kiểu gen khác nhau, ý nghĩa sâu sắc của quy luậtphân li độc lập
Bạn đang xem: Bài 9 sinh học 12

1. Video clip bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1.Thí nghiệm lai nhị tính trạng

2.2.Cơ sở tế bào học tập của quy pháp luật phân li độc lập

2.3.Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

3. Bài xích tập minh hoạ

4. Rèn luyện bài 9 Sinh học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao

5. Hỏi đápBài 9 Chương 2 Sinh học tập 12


a.Thí nghiệmở đậu Hà lan

*

b.Nhận xét công dụng thí nghiệm

Tỉ lệ phân li KH phổ biến ở F2 = 9 : 9 : 3 : 1

Tỉ lệ phân li KH trường hợp xét riêng biệt từng cặp tính trạng đều = 3 : 1

Mối quan hệ giữa những tỉ lệ KH phổ biến và riêng là (3 : 1) x (3 :1) = 9 : 3 : 3 : 1

*Sơ đồ dùng lai

Quy mong gen: A : hạt rubi > a : phân tử xanh B : phân tử trơn > b : phân tử nhănTa tất cả sơ vật lai nhì cặp tính trạng như sau: Ptc: AABB × aabb Gp: A, B a, b F1: AaBb ( 100% phân tử vàng, trơn) F1 × F1: AaBb × AaBb GF1: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2:

Khung penet:

ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

Tỉ lệ phong cách gen

1AABB:2AABb:1AAbb:2AaBB:4AaBb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb

Tỉ lệ kiểu dáng hình

9A_B_:Vàng- trơn

3A_bb:Vàng- nhăn

3aaB_:Xanh- trơn

1aabb:Xanh- nhăn

c.Nội dung định chế độ phân li độc lập

Các cặp yếu tố di truyền quy định các tính trạng không giống nhau phân li tự do trong quy trình hình thành giao tử


2.2.Cơ sở tế bào học của quy vẻ ngoài phân li độc lập
Xem thêm: Cách Chia 2 Cột Trong Word 2010, Cách Chia Cột Trong Word

*

Các cặp alen ở trên các cặp NST tương đồng khác nhau

Sự phân li tự do và tổng hợp ngẫu nhiên của những cặp NST tương đương trong sút phân sinh ra giao tử dẫn đến việc phân li chủ quyền và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp alen tương ứng


2.3.Ý nghĩa của quy giải pháp phân li độc lập


Quy qui định phân li độc lập cho thấy thêm khi những cặp alen phân li chủ quyền nhau thì quá trình sinh sản hữu tính sẽ khởi tạo ra một số lượng to biến dị tổ hợpàsinh vật đa dạng, phong phú

Nếu biết được 2 ren nào kia phân li độc lập, thì phụ thuộc vào quy lý lẽ này ta sẽ đoán trước được tác dụng phân li sinh sống đời sau

Biến dị tổ hợp: hình trạng hình mới lộ diện ở đời nhỏ do sự tổ hợp lại những alen từ ba và mẹ. Biến dạng tổ hợp phụ thuộc vào vào số tổng hợp gen (tổ hòa hợp giao tử) ở nhỏ lai, số tổ hợp giao tử càng phệ thì biến chuyển dị tổ hợp càng cao

Điều kiện quan trọng để hoàn toàn có thể xảy ra phân li độc lập là những cặp gene qui định các cặp tính trạng bắt buộc nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

Số tổ hợp giao tử = số giao tử đực x số giao tử chiếc trong phép lai đó
Xem thêm: Sinh Năm 83 Bao Nhiêu Tuổi, Sinh Năm 1983 Bao Nhiêu Tuổi

Bài tập minh họa


Ví dụ 1:

Xác định số giao tử chế tạo thành từ các kiểu gene sau: Aa,AaBbDd,AabbDdeeff

Gợi ý trả lời:

Kiểu gen Aa có 1 cặp dị hợp=> 21= 2 nhiều loại giao tử là A, a

Kiểu ren AaBbDd có 3 cặp dị hợp=>23= 8 một số loại giao tử

Kiểu gene AabbDdeeff gồm 2 cặp dị hợp=>22= 4 các loại giao tử

Ví dụ 2:

Xác định các loại giao tử của bao gồm kiểu ren AABbDDEe và AaBbDdEe

Gợi ý trả lời:

*

Ví dụ 3:

Cơ thể bao gồm kiểu gen AaBbccDd sút phân thông thường không xảy ra đột biến. Không yêu cầu viết sơ vật lai, hãy xác địnhtỉ lệ nhiều loại giao tử abcd?

Gợi ý trả lời:

Tỉ lệ giao tử a của cặp gene Aa là:1/2

Tỉ lệ giao tử b của cặp gen Bb là: 1/2

Tỉ lệ giao tử c của cặp gen cc là: 1

Tỉ lệ giao tử d của cặp gene Dd là: 1/2

⇒Tỉ lệ giao tử abcd là:1/2 x một nửa x 1 x 1/2= 1/8

Ví dụ 4:

Ở đậu Hà Lan, gen A luật quả màu xoàn trội trọn vẹn so với alen a giải pháp quả màu xanh. Mang đến lai đậu Hà Lan gồm quả màu đá quý với nhau, thu được tỉ lệ phong cách hình là 3 rubi : 1 xanh.

Xác định hình trạng gen của cha mẹ đem lai.Nếu kết quả cho tỉ lệ 1 quả rubi : 1 trái xanh thì hình trạng gen cùng kiểu hình của cha mẹ phải như thế nào?Gợi ý trả lời:

1. Xác định kiểu ren của ba mẹ:

P: A− x A−

F1: 3 tiến thưởng (A−) : 1 xanh (aa)

Ở F1thu được cây bao gồm quả màu xanh lá cây ⇒ Tỉ lệ hình dáng hình lặn (aa) = ¼ = ½ a x ½ a

⇒ nhị bên cha mẹ đều tạo thành giao tử a với tỉ lệ là 1/2

2. Hiệu quả có phần trăm 1 vàng : 1 xanh ⇒ lai so với ⇒ hình trạng gen, loại hình của phường là Aa, quả màu vàng với aa quả màu xanh

Ví dụ 5:

Xét phép lai gồm ♂AaBbCcDdEex♀aaBbccDdee. Các cặp gen quy định những tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau và ren trội là gene trội trọn vẹn . Hãy cho thấy :

a) tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

b) tỉ lệ đời con tất cả KH giống mẹ là bao nhiêu ?

c) tỉ lệ đời con bao gồm kiểu hình giống ba là bao nhiêu ?

​Gợi ý trả lời:

a.

Tỷ lệ KH trội về gene A là(frac12)Tỷ lệ KH trội về gene B là(frac34)Tỷ lệ KH trội về gene C là(frac12)Tỷ lệ KH trội về gen D là(frac34)Tỷ lệ KH trội về gen E là(frac12)

Tỉ lệ đời con gồm kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là =(frac12)x (frac34)x(frac12)x (frac34)x(frac12)= 9/128

b.Tỉ lệ đời con có KH như thể mẹ=(frac12)x (frac34)x(frac12)x (frac34)x(frac12)= 9/128

c.Tỉ lệ đời con tất cả KG tương đương bố=(frac12)x (frac24)x(frac12)x (frac24)x(frac12)= 4/128 = 1/32