BÀI 66 LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

     

Cả lớp ra phía bên ngoài lớp học, chọn 1 mảnh khu đất (vườn hoa, sảnh trường,...) rồi tính diện tích s mảnh đất sẽ chọn bằng cách chia mảnh đất nền thành những hình đã biết phương pháp tính diện tích.

Bạn đang xem: Bài 66 luyện tập về tính diện tích

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất đã mang lại thành các hình nhỏ dại rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích s mảnh đất bằng tổng diện tích những hình nhỏ.

- Áp dụng bí quyết tính diện tích các bên cạnh đó :

+) diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ví dụ :

Vườn hoa có ngoài ra sau :

*

Đo và phân chia ra các hình ta được :

*

• AB = HG = 15m; • AH = BG = 24m

• CD = GE = 12m; • DE = CG = 8m

Từ hiệu quả đo được, ta thực hiện tính diện tích những hình chữ nhật trên.

Diện tích hình chữ nhật ABGH là : 

24 × 15 = 360 (m2)

Diện tích hình chữ nhật CDEG là : 

12 × 8 = 96 (m2)

Diện tích của vườn cửa hoa là :

360 + 96 = 456 (m2)

Đáp số: 456m2. 


Câu 2

a) đàm luận cách tính diện tích mảnh đất có size theo hình vẽ sau :

*

b) Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho mình nghe :

Ta rất có thể thực hiện tại như sau :

i) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD với hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

*

ii) Tính :

Độ lâu năm cạnh DC là :

25 + đôi mươi + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

70 × 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK với MNPQ là :

20 × trăng tròn × 2 = 800 (m2)

Diện tích mảnh đất nền là :

2807 + 800 = 3607 (m2)

c) với mọi người trong nhà nêu phương pháp tính diện tích mảnh đất.

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất đã cho thành các hình nhỏ dại rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích s mảnh đất bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

- Áp dụng công thức tính diện tích s các hình như :

+) diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

c) Ngoài cách tính như câu b) ta rất có thể tính diện tích mảnh đất bằng cách chia mảnh đất nền thành những hình chữ nhật AKMD, EGPO với HBCN.

Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích s ba hình chữ nhật AKMD, EGPO với HBCN.


Câu 3

Tính diện tích của tấm biển lớn quảng cáo có size như hình vẽ:

 

*

Phương pháp giải:

- chia tấm biển cả đã cho thành các hình nhỏ dại rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích s tấm biển bằng tổng diện tích những hình nhỏ.

Xem thêm: Vẽ Tranh Cuộc Sống Quanh Em Lớp 7, Just A Moment

- Áp dụng bí quyết tính diện tích các trong khi :

+) diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1 :

Ta hoàn toàn có thể chia tấm biển thành hai hình chữ nhật như sau :

*

Độ lâu năm cạnh AB là :

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

11,2 × 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích hình chữ nhật EFGH là :

6,5 × 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích tấm biển cả quảng cáo là :

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.

Cách 2 : 

Ta phân chia tấm đại dương thành hai hình vuông bằng nhau với một hình chữ nhật như hình dưới :

*

Độ nhiều năm cạnh MH là:

6,5 + 3,5 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật MNGH là:

10 × 4,2 = 42 (m2)

Diện tích của hai hình vuông AMED với NBCF là:

(3,5 × 3,5) × 2 = 24,5 (m2)

Diện tích tấm đại dương quảng cáo là :

42 + 24,5 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.


Câu 4

a) trao đổi cách tính diện tích s mảnh khu đất có làm nên như mẫu vẽ bên:

*

b) Đọc kĩ văn bản sau và giải thích cho chính mình nghe :

Để tính diện tích mảnh đất đó ta rất có thể làm như sau :

i) Nối điểm A với điểm D, lúc ấy mảnh đất được tạo thành hình thang ABCD và hình tam giác AED. Kẻ những đoạn thẳng BM, EN vuông góc cùng với AD.

*

ii) Đo các khoảng cách trên phương diện đất.

Giả sử ta gồm bảng số liệu các tác dụng đo như sau :

*

iii) Tính :

*

c) cùng cả nhà nêu bí quyết tính diện tích s mảnh đất. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Em và các bạn bàn luận để tìm biện pháp tính diện tích s mảnh đất đã cho.

b) các em tự phát âm kĩ các ví dụ và giải thích cho bạn để cả hai nắm rõ nội dung hơn.


Câu 5

Bác Na tất cả một miếng ruộng bao gồm dạng như hình mẫu vẽ sau. Bác muốn tính diện tích của mảnh ruộng. Em hãy giúp chưng Na tính diện tích mảnh ruộng đó

*

Phương pháp giải:

- phân tách mảnh ruộng thành nhì hình là hình chữ nhật cùng hình thang như mẫu vẽ (xem sống lời giải).

- diện tích mảnh ruộng = diện tích s hình chữ nhật ABCD + diện tích s hình thang EFGC.

- Áp dụng công thức tính diện tích các hình :

+) diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm × chiều rộng.

+) diện tích s hình thang = (đáy phệ + đáy bé) × chiều cao : 2.

Xem thêm: 5 Văn Mẫu Viết Thư Gửi Chú Bộ Đội Trường Sa Hay Nhất, Cảm Động Bức Thư “Gửi Bố Ở Trường Sa”

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta phân tách mảnh ruộng thành nhị hình là hình chữ nhật và hình thang như bên dưới đây:

*

Độ dài cạnh CG là :

95 – 35 = 60 (m)

Độ dài cạnh CE là :

75 – 40 = 35 (m)

Diện tích hình thang EFGC là :

(60 + 45) × 35 : 2 = 1837,5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

75 × 35 = 2625 (m2)

Diện tích mảnh ruộng chính là :

1837,5 + 2625 = 4462,5 (m2)

Đáp số: 4462,5m2. 

Lưu ý : Có vô số phương pháp chia miếng ruộng đã đến thành các hình chữ nhật, hình thang tốt hình tam giác không giống nhau. Học tập sinh có thể tùy chọn cách chia khác biệt và giải bài toán tương ứng với biện pháp chia đó.