Bài 4 trang 90 sgk giải tích 12

     

(displaystyle fracAB) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle B e 0).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 90 sgk giải tích 12

(displaystyle sqrt A ) xác định khi và chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác định khi và chỉ còn khi (displaystyle A>0).

Lời giải đưa ra tiết:

Xét hàm số : (y = 1 over 3^x - 3)

Hàm số đã cho xác minh khi và chỉ khi:

(3^x-3 ≠ 0) (⇔ 3^x e3 ⇔ x ≠ 1)

Vậy tập xác minh của hàm số đã mang lại là: (D=mathbb Rackslash m 1 )


LG b

b) (displaystyle y = log x - 1 over 2x - 3)

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Hàm số đang cho xác minh khi và chỉ khi:

(eqalign& x - 1 over 2x - 3 > 0 Leftrightarrow (x - 1)(2x - 3) > 0 cr )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > frac32\x endarray ight.)

Vậy tập xác minh của hàm số đã đến là: (D=( - infty ,1) cup (3 over 2, + infty ))


LG c

c) (displaystyle y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác minh khi và chỉ khi (displaystyle B e 0).

Xem thêm: Giải Tin Học 8 Bài 1 : Máy Tính Và Chương Trình Máy Tính, Sgk Tin Học 8

(displaystyle sqrt A ) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) khẳng định khi còn chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số (y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Hàm số vẫn cho xác minh khi và chỉ khi:

(x^2- x – 12 > 0 )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > 4\x endarray ight.)

Vậy tập khẳng định của hàm số đã mang lại là: (D=(-∞, -3) ∪ (4, +∞))


LG d

d) (displaystyle y = sqrt 25^x - 5^x )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) khẳng định khi và chỉ khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) xác minh khi và chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác định khi và chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số: (y = sqrt 25^x - 5^x )

Hàm số đã cho khẳng định khi và chỉ khi:

(25^x- m 5^x ge m 0 m Leftrightarrow m 5^2x ge m 5^x) (⇔ 2x ≥ x⇔ x ≥ 0)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: (D=<0, +∞)).

Xem thêm: Kinh Nghiệm Tham Quan Công Viên Thủ Lệ, Tham Quan Công Viên Thủ Lệ

vectordep.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 17 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp vectordep.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng vectordep.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vectordep.vn gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.