Bài 10 tin học 12

     

Nội dung của Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ bên dưới đây, những em sẽ được mày mò về khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này; khái niệm database quan hệ, khóaliên kết giữa những bảng. Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài học.

Bạn đang xem: Bài 10 tin học 12


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình tài liệu quan hệ

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

1.4.Khóavà link giữa các bảng

2. Bài bác tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 10 Tin học 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học 12


Mô hình dữ liệu là 1 trong tập khái niệm dùng để làm mô tả cấu tạo dữ liệu, các thao tác dữ liệu, những ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo những mức mô tả chi tiết về CSDL, có thể phân chia các quy mô dữ liệu thành hai loại:

Mô hình lôgic(còn gọi là mô hình tài liệu bậc cao) cho miêu tả CSDL ở mức khái niệm với mức form nhìn, tế bào tả bản chất lôgic của tài liệu được lưu trữ;Mô hình vật lí(còn hotline là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biểu lộ CSDL ở tại mức vật lí, vấn đáp cho câu hỏi "Dữ liệu được lưu lại trữ như vậy nào?".

Có nhiều mô hình dữ liệu bậc cao nhưng ở chỗ này ta chỉ đề cập đến mô hình dữ liệu quan hệ vì cho tới bây giờ đó là mô hình phổ trở nên nhất trong thực tế xây dựng các ứng dụng CSDL.


Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan lại hệ) được E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở về đây, các hệ CSDL kiến thiết theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

Về phương diện cấu trúc:Dữ liệu được thể hiện trong số bảng.Mỗi bảng bao hàm các hàng với các cột thể hiện tin tức về một công ty thể.Các cột biểu thị các trực thuộc tính của đơn vị và tên cột thường là tên gọi của thuộc tính.Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương xứng với các cột.Về mặt làm việc trên dữ liệu:Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa phiên bản ghi trong một bảng.Các kết quả search kiếm thông tin qua truy tìm vấn dữ liệu đã đạt được nhờ triển khai các làm việc trên dữ liệu.Về mặt các ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong những bảng đề xuất thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai cỗ nào vào một bảng như thể nhau trả toàn.

Xem thêm: Cách Cân Bằng Phương Pháp Cân Bằng Electron, Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa


a. Khái niệmCơ sở dữ liệu được xây cất dựa trên mô hình dữ liệu quan tiền hệ điện thoại tư vấn là cơ sở dữ liệu quan hệ.Hệ QTCSDL dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai quật CSDL quan lại hệ gọi là hệ QTCSDL quan liêu hệ.b.Các đặc thù của một quan hệ

Một quan hệ tình dục trong hệ database quan hệ có những đặc trưng chính sau:

Mỗi quan hệ mang tên để tách biệt với cácquan hệkhác;Cácbộlà duy nhất cùng không tách biệt thứ tự;Mỗithuộc tínhcó tên phân biệt và không rõ ràng thứ tự;Quan hệkhông cóthuộc tính nhiều trịhayphức hợp.

Thuộc tính nhiều trị: 1 trực thuộc tính tương ứng trong tương đối nhiều bộ giá trị;

Phức hợp: Một ở trong tính có 2 giá trị.

Lưu ý:

Quan hệ là bảng;Thuộc tính là trường (cột);Bộ là bản ghi (hàng).
a. KhóaKhoá của một bảng là một trong tập thuộc tính bao gồm một hay là 1 số nằm trong tính của bảng gồm hai tính chất:Không gồm hai bộ (khác nhau) trong bảng có mức giá trị đều nhau trên khoá.Không tất cả tập bé thực sự nào của tập nằm trong tính này có tính chất.b. Khóa chínhMột bảng có thể có rất nhiều khóa. Trong các khóacủa một bảng fan ta thường chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).Trong một hệ QTCSDL quan liêu hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, quý hiếm của mọi bộ tại khóa thiết yếu không được để trống.Các hệ QTCSDL tình dục kiểm soát điều đó và bảo đảm sự đồng hóa dữ liệu, kị trường hợp tin tức về một đối tượng người dùng xuất hiện hơn một lần sau những update dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc do vậy về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc toàn diện thực thể (hay điện thoại tư vấn ngắn gọn là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác định khoá nhờ vào vào quan hệ tình dục lôgic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá bán trị những dữ liệu.Nên chọn khoá đó là khoá bao gồm ít ở trong tính nhất.c. Link giữa những bảng

Thực chất sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa.


Dạng 1:Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra các điều khiếu nại trong mô hình dữ liệu tình dục Ql_hoctap

*

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan liêu hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem gồm có những trường dữ liệu, các bản ghi.Các ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì tài liệu trong trường khoá chính là duy nhất.Các thao tác update dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê tài liệu theo một đk nào đó, hoàn toàn có thể thực hiện nay trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở tài liệu quan hệ

Câu 2

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_hoctap ở ví dụ như trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính với bộ.

Xem thêm: Vé Tàu Hà Nội Nam Định Chỉ Khoảng 100, Vé Tàu Hà Nội

Gợi ý trả lời:

Quan hệ Hoc_sinhCó những thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.Vì lớp có 50HS nên bao gồm 50 bộ, cỗ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, AnCâu 3

Trong csdl quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định thuộc tính nhiều trị cùng phức hợp.