Bài 1 trang 43 sgk giải tích 12

     

+) Chiều thay đổi thiên: Tính(y")và giải phương trình(y"=0). Kết luận các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 43 sgk giải tích 12

+) rất trị: Chỉ ra những điểm cực trị của hàm số.

+) giới hạn tại vô cực: Tính(limlimits_x o pminfty ,y)

+) Lập bảng đổi mới thiên

* Vẽ đồ dùng thị hàm số

a)(y=2+3x-x^3)

* Tập xác định:(D=mathbbR)

* Sự đổi thay thiên

+) Chiều trở thành thiên

(y"=3-3x^2=3left( 1-x^2 ight) \ y"=0Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ và x=-1 \ endalign ight. )

Hàm số đồng biến chuyển trên((-1;,1))

Hàm số nghịch biến đổi trên các khoảng((-infty;,-1))và((1;,+infty))

+) rất trị

Hàm số đạt cực to tại(x=1;,y_CĐ=4).

Xem thêm: Top 18 Cậu Tuấn Xem Bói Quảng Ninh Xem Bói, Xem Tử Vi Qua Điện Thoại

Hàm số đạt rất tiểu tại(x=-1;,y_CT=0).

Xem thêm: Xem Phim Robinson Ngoài Đảo Hoang Hd Vietsub, Robinson Ngoài Đảo Hoang Hd Thuyết Minh

+) giới hạn tại vô cực

(limlimits_x o -infty ,y=limlimits_x o -infty ,left< -x^3left( dfrac2x^3+dfrac3x^2+1 ight) ight>=+infty \ ,limlimits_x o +infty ,y=limlimits_x o +infty ,left< -x^3left( dfrac2x^3+dfrac3x^2+1 ight) ight>=-infty )

+) Bảng phát triển thành thiên

*

* Đồ thị


Đồ thị của hàm số giảm trục Ox trên điểm((-1;,0), extvà ,(2;,0)),
cắt trục Oy trên điểm((0;,2)).
kimsa88
cf68