ADVERBS OF MANNER LÀ GÌ

     

Trạng từ chỉ giải pháp thức - Adverbsof Manner là gì?

Trạng từ chỉ bí quyết thứccho biết dự việc xảy ra hoặc thực hiện như thế nào. Trạng từ chỉ bí quyết thức tất cả thể được cần sử dụng để trả lời cho các câu hỏi với how.

Bạn đang xem: Adverbs of manner là gì

Chức năng của trạng từ chỉ giải pháp thức

Trạng từ chỉ cách thức bổ sung ý nghĩa về giải pháp thức diễn ra của hành động giỏi sự việc nêu bởi động từ ở trong câu.

Ví dụ:

Tom always drives his oto carelessly.He quickly finished his meal.

Vị trícủa trạng từ chỉ cách thức

Đứng sau động từ chính và tân ngữ trực tiếp (nếu có).

Ví dụ:

Tom always drives his carcarelessly.She is working happily.

Đứng trước động từ chính.(để nhấn mạnh về cách thức thực hiện hành động)

Ví dụ:

He quickly finished his meal.Shehappilysmiled.

*

Cách thành lậptrạng từ chỉ cách thức

Giữ nguyên tính từ và thêm đuôi -ly

VD: strict - strictly, careless - carelessly, beautiful - beautifully

Tính từ Trạng từ chỉ bí quyết thức
badbadly
beautifulbeautifully
nicenicely
quickquickly

Biến đổi tính từ trước lúc thêm đuôi –ly

Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y và thêm –ily (easy – easily)Tính từ kết thúc bằng –le: bỏ –e thêm –y (gentle – gently)Tính từ kết thúc bằng –ic: thêm –ally (fantastic – fantastically)Tính từ kết thúc bằng –ll: thêm –y (full – fully)

Các trường hợp ngoại lệ:

Tính từ cùng trạng từ gồm cùng cách viết:fast - fast, late - late, hard- hard, early - earlyTính từ và trạng từ không giống nhau hoàn toàn về giải pháp viết:good - well

Ví dụ:

Simon love fast cars. He drives very fast.Don’t work too hard.Luckily I found a phone box quite near.The eagle circle high overhead.She arived right after breakfast.

Lưu ý:Một số từ tận thuộc bằng –ly nhưng là tính từ như (adjective) như: friendly (thân thiện), lonely (cô đơn), lovely (đáng yêu), cowardly (hèn nhát), silly (ngớ ngẩn), ugly (xấu xí), likely (giống nhau), v.v. Ko thể thành lập trạng từ với những từ này.

Xem thêm: Nấm Linh Chi Ngâm Rượu Có Tác Dụng Gì Đối Với Sức Khỏe Con Người

Ví dụ:

She gave me a friendly smile.

*

Vị trí của trạng từ chỉ giải pháp thức

Trạng từ chỉ bí quyết thức thường được dùng sau động từ chỉ hành động.

=> Cấu trúc trong câu : S (chủ ngữ ) + V (động từ ) + Adverb of manner (trạng từ chỉ cách thức).

Ví dụ:

He sings nicely.They dance beautifully.

hoặc đứng sau tân ngữ lúc trong câu tất cả tân ngữ.

Ví dụ:

He gave her the money reluctantly.They speak English well. (They speak well English > không đặt một trạng từ ở giữa một động từ với một tân ngữ)

Với cấu trúc động từ + giới từ + tân ngữ thì bạn gồm thể đặt trạng từ ở trước giới từ hoặc sau tân ngữ:

Ví dụ:

He looked at me suspiciously.hoặc He looked suspiciously at me.

Nhưng nếu tân ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ, thì bạn cần đặt trạng từ ở trước giới từ.

Ví dụ:

He looked suspiciously at everyone who got off the plane.

Với cấu trúc động từ + tân ngữ, độ lâu năm của tân ngữ ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của trạng từ. Nếu tân ngữ ngắn, bọn họ có cấu trúc động từ + tân ngữ + trạng từ như trong phần B. Nếu tân ngữ dài, họ thường đặt trạng từ ở trước động từ.

Xem thêm: Lời Chúc Sinh Nhật Cho Bản Thân, Cap Chúc Sinh Nhật Bản Thân Hấp Dẫn Nhất

Ví dụ:

She carefully picked up all the bits of broken glass.He angrily denied that he had stolen the documents.They secretly decided lớn leave the town

Lưu ý: nếu một trạng từ được đặt sau một mệnh đề hoặc một cụm từ thì trạng từ này bổ nghĩa mang đến động từ vào mệnh đề hoặc cụm từ đó vì chưng đó, nếu di chuyển trạng từ secretly xuống cuối câu vào ví dụ cuối cùng trên, thì nghĩa của câu này sẽ khác.

Ví dụ:

They secretly decided ... (quyết định là túng thiếu mật)They decided lớn leave the town secretly. (khởi hành được giữ túng mật)

Các trạng từ chỉ phẩm tính với trí lực của bé người (ví dụ: foolishly, generously, kindly, stupidly, …) lúc được đặt trước một động từ, chỉ rằng hành động đó là foolish/kind/generous, …

Ví dụ:

I foolishly forgot my passport.He generously paid for us all.He kindly waited for me.Would you kindly wait?

Lưu ý: họ cũng có thể diễn tả các câu bên trên bằng giải pháp khác:

It was foolish of me to forget.It was kind of him khổng lồ wait.Would you be kind enough to wait?

Trạng từ gồm thể theo sau động từ hoặc theo sau động từ + tân ngữ, nhưng ý nghĩa sẽ bị cố đổi: